I en förening är medlemmarna dess största tillgång. Utan medlemmar - ingen förening.
En engagerad medlem är en resurs för alla andra. Det är vi tillsammans som gör vår klubb till den klubb vi vill att den ska vara. Alla har lika värde och jag vill tacka alla, såväl avgående styrelsemedlemmar som alla andra funktionärer i vår klubb.

Det är tillsammans vi gör det möjligt, stort tack till er alla!

Monica Olofsson
Ordförande FRK Huvudstyrelse (Protokoll och handlingar)

Superweekend för flatcoated retriever i oktober 2018

Ett nordiskt mästerskap i förändring och svenska rasmästerskapet arrangeras i Skåne den 12-14 oktober

Förtydligande angående så kallade "Gröna hanar" 

Dispens finns inte längre kvar för gröna hanar. Istället finns ett nytt tillägg som - efter ansökan och prövning i avelsrådet - kan medge meritdispens till hane av ovanliga utländska linjer.

Ansök därför i god tid, minst en månad i förväg.

Uppfödarenkäten

Om du som uppfödare har en kull född 2010 eller 2012 och inte fått något utskick via mail om uppfödarenkäten är vi oerhört tacksamma om du mailar vattlestugan@hotmail.com (Marianne Johansson) så vi kan göra ett nytt utskick till dig.

Klubben skickar årligen ut en uppfödarenkät till uppfödare vars valpkull blivit 2 år. För att få en bättre bild av  hälsan inom vår ras, skickas den nu även ut vid 4 och 6 års ålder.

BPH 200-analys av FCR

Resultaten från över 200 BHP-beskrivningar visar att;

"FCR är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla egenskaper för en arbetande ras."

Läs analysen i sin helhet på SKK

Flatmästerskapet 2018

Club Show i Karlstad 10 maj

Flattläger 2018 hos FRK Västra

FRK Västra arrangerar årets
Flattläger 2018, arbete vid och i vatten den 11-13 maj 2018 i Håverud, Dalsland

Valpbroschyr för flatteägare32 sidor fullpackade med tips och råd för såväl nya som gamla flatteägare.

Charmören nummer 1 - 2018

Charmören nr 1 2018 ute nu i brevlådorna! Du kan också läsa den digitalt om du loggar in med den kod du fått i tidningen (se sidan 4).

Nya regler för valpförmedling 
Avgiften för att annonsera om valpkull eller omplacering är 100 kr/annons.
Läs valpförmedlingsreglerna

Uppdaterat...

2018-04-19 Köpa Flat - Planerade- & Födda kullar, Omplacering
2018-04-03  Om Klubben - Styrelse, kommittéer och arbetsgrupper
2018-03-22 - Handlingar uppdaterade
2018-03-20 - NCFCR 2018
2018-03-16 - Sektioner - kontaktperson Gävle/Dala
2018-03-13 - Startsidan - Information från FRK HS. 
2018-03-08 - Köpa Flat - Uppfödarlänkar

2018-02-28 - Inför fullmäktige: 
Ytterligare information från styrelsen.
Samlade fullmäktigehandlingar i pdf-fil.
Startsidan - Charmören 1/2018 ute nu!
2018-02-15 - Startsidan - Club show 2018
Startsidan - Agria hundpromenad 2018

Charmören efterlyser aktiva antikviteter


Vi efterlyser till reportageserie i Charmören "Aktiva antikviteter" dvs flattar som fyllt 10 år och fortfarande är aktiva i skog och ring.

charmoren.frk@telia.com