Regelrevideringsarbetet inom SSRK inför 2022 pågår för fullt!
Vi behöver dina synpunkter kring de utkast för jaktprov retriever som tagits fram så vi inom flattklubben kan vara med och påverka på bästa vis. Reglerna påverkar både A-prov, B-prov och Championat.  Återkoppla senast den 31/12 till din egen sektion eller till jakt@frk.nu 

Länk till SSRK utkast för regelrevidering jaktprov retriever

Monica Olofsson

Ordförande FRK Huvudstyrelse

Nya framgångar för FCR!

Foto: Johan Frick-Meijer (SKK) Foto: Johan Frick-Meijer (SKK)

Stora framgångar för Flatcoated Retriever på årets hundmässa på Älvsjö. BIS2 och 1:a och 3:e placering i Årets Uppfödargrupp 2018. Stort stort grattis!

Norskt och svenskt i topp på NCFCR och RasM 2018

Uppfödarenkäten

Om du som uppfödare har en kull född 2010 eller 2012 och inte fått något utskick via mail om uppfödarenkäten är vi oerhört tacksamma om du mailar vattlestugan@hotmail.com (Marianne Johansson) så vi kan göra ett nytt utskick till dig.

Klubben skickar årligen ut en uppfödarenkät till uppfödare vars valpkull blivit 2 år. För att få en bättre bild av  hälsan inom vår ras, skickas den nu även ut vid 4 och 6 års ålder.

BPH 200-analys av FCR

Resultaten från över 200 BHP-beskrivningar visar att;

"FCR är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla egenskaper för en arbetande ras."

Läs analysen i sin helhet på SKK

Ansök om årets vandringspris

Nu är det hög tid att ansöka om årets vandringspris! Tänk på att din egen sektion också kan ha vandringspris som du kan ansöka om!

Första SEJ(A)CH i Sverige

Nu har en flatcoat för första gången blivit SEJ(A)CH i Sverige! Stort grattis till Bjarne Holm och Waternuts High and Mighty som tog hem jaktchampionatet i A-prov! 

Vinnare Ungdoms-SM 2018


Stort grattis till Therese Hansson med Il Sano’s Camaro som vann Ungdoms-SM för retrievers i år!

Se resultat med mera!Grattis till vinnarna 2018:
BIS-CH Caci's Born-To-Win (täcket!) 
BIM-CH Inspirations Simply The Best.

Hjälp forskningen om flatcoats!

Har du förlorat din flatcoat de senaste 6 åren? Om din flatcoat har avlidit 2012 eller senare (oavsett födelseår) vill vi väldigt gärna att du besvarar en enkät med frågor om din hund. Samarbetsprojektet som FRK och SLU (Hundgenetikgruppen) driver har tagit fram en webbenkät i syfte att förstå vår ras bättre över tid.32 sidor fullpackade med tips och råd för såväl nya som gamla flatteägare.

Charmören nummer 4 - 2018

Nu har Charmören nr 4 - 2018 skickats ut till brevlådorna! Du kan också läsa den som pdf. om du loggar in med den kod som finns i tidningen.

Uppdaterat...

2018-12-13 Avelsråd Protokoll
2018-12-12 Charmören nr 4
2018-12-11 Stockholmsmässan
2018-11-26  Annons Valpförmedling
2018-10-29  Handlingar uppdaterade
2018-10-11  
Årets Bragdhund SKK
2018-09-20  Annons Valpförmedling 

2018-09-10  Mötesprotokoll HS
2018-09-01  Protokoll Jaktkommitte
2018-08-25  A-provsträning Uppsala

2018-06-30  Handlingar uppdaterade
2018-06-30  Charmören 2 - 2018 

2018-06-06  Fullmäktige 2018 protokoll
2018-05-30  Resultat enkät
2018-05-23  Kriterier RasM & NCFCR

Charmören efterlyser aktiva antikviteter


Vi efterlyser till reportageserie i Charmören "Aktiva antikviteter" dvs flattar som fyllt 10 år och fortfarande är aktiva i skog och ring.

charmoren.frk@telia.com