Flatcoated retrieverklubben
40 år
1977-2017

Flatcoated retrieverklubben

40 år
1977-2017

FRÅN FRK HS...
INFORMATION TILL FRKs MEDLEMMAR

2018-03-12

Vi i sittande styrelse kommenterar härmed det som sker i och kring FRK på sociala medier och andra platser.

Klubben och den sittande styrelsen tar bestämt avstånd från alla hot eller påtryckningar för att påverka eller skrämma medlemmar i en sittande styrelse eller personer på valberedningens lista.  Alla sådana former av hotfulla påtryckningar måste beivras och om nödvändigt polisanmälas. All sådan verksamhet kommer enbart att skada klubben och dess syfte och främjar inte rasen eller rasklubben på något sätt.

Huvudstyrelsen är ansvarig för de media klubben förfogar över och även för de uttalanden som görs och information som publiceras på dessa. Klubbens Facebooksida är INTE ett forum för personliga åsikter om andra medlemmar eller synpunkter på enskilda personers aktiviteter eller åsikter. Vi påminner om klubbens, SSRKs och SKKs etiska regler!  Vi opponerar oss starkt mot de publika, personligen kränkande uttalanden som gjorts i samband med valberedningens information på klubbens FB-sida, vilka riktats mot oss i den sittande styrelsen. Alla uttalanden i syfte att skada, kränka eller misskreditera personer i styrelsen eller andra medlemmar bryter mot de tidigare nämnda etiska reglerna.
Inlägg som strider mot grundreglerna kommer hädanefter att dokumenteras därefter tas bort och anmälas till SSRK och SKK.

Då valberedningens publicerade inlägg och påstående angående den av dem föreslagna ordföranden, till viss del, visat sig vara inkorrekt och inte heller noga kontrollerat, tar styrelsen avstånd från den text som publicerats i ärendet.
Information om valberedningens ändrade förslag till styrelse kom till vår kännedom först i samband med publiceringen på FB. Den har inte tidigare presenterats för styrelsen och begäran om publicering av förslaget på FRK’s hemsida, har heller inte gjorts tidigare. Förändringar i valberedningens förslag presenteras lämpligen på fullmäktigemötet då offentlig publicering av kandidater skall göras i god tid före mötet.

Vi vill påminna om att huvudstyrelsens medlemmar jobbar ideellt.
När vi har tid och kan ta oss tid att utföra förelagda uppgifter för klubben och medlemmarna, så gör vi det. Vi är inte tillgängliga 24 timmar om dygnet. Vi har och kommer, fram till fullmäktigemötet, att arbeta för klubben, rasen och medlemmarna. Vi har avsatt mycket stor del av vår fritid för att bl.a. delta på drygt 13 st möten varav 4 st under helger.  Vi har lagt ned oerhört med tid och kraft för att göra något för klubben och medlemmarna utan att ha några som helst personliga fördelar av det.
Påståendet som görs i valberedningens inlägg på FRK’s FB-sida, att vi gör något ”i egen sak” är därför mycket kränkande dessutom antyds det att vi i styrelsen har något med de påstådda hoten mot den tilltänkta ordföranden att göra.  Detta är vi oerhört kritiska emot då det är en lögn. De eventuella hoten är absolut inget vi i sittande styrelsen står bakom. Tvärtom hävdar vi att de strider rejält mot de grundregler som vi lyder under.

Valberedningen har haft snart ett år på sig att följa de stadgar man hänvisar till och komma med ett förslag på ordförande till fullmäktige. Ingen sådan person har under året presenterats för styrelsen och man har heller inte meddelat att man arbetar med att boka en ordförande till fullmäktige.  Därför tillfrågade styrelsen, i slutet av januari, en person om att sitta som ordförande på kommande fullmäktigemöte. Personen i fråga finns på SKK’s lista över ordföranden, och denne tackade ja till att sitta som mötesordförande. Detta meddelades också en medlem i valberedningen ungefär en vecka efter bokningen. Valberedningens representant motsatte sig då inte detta val. Valberedningen vill, tillsammans med den person de föreslår som fullmäktige-ordförande, hävda att valet av denne gjorts i samråd med styrelsen. Något samråd med styrelsen har tyvärr inte skett. Någon motivering till valberedningens handlande och val av ordförande har heller inte presenterats för sittande styrelse.

Vi i huvudstyrelsen kommer fortsätta arbeta framåt och kommer att bland annat kontakta valberedningen nu i veckan för att slutföra allt som behövs inför fullmäktige på söndag. Tidsgränsen för att till sektionsdelegaterna, presentera ett förslag till styrelse skall göras senast 3 veckor före fullmäktigemötet. Nytt eller ändrat förslag kan i vanliga fall presenteras först på fullmäktigemötet.
 
Huvudstyrelsen i FRK

Länkar

Svenska Kennelklubbens grundregler
Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier

Svenska Kennelklubbens skrift gällande Tystnadsplikt

FRÅN FRK HS...

INFÖR SEKTIONSTRÄFFEN OCH FRK FULLMÄRKTIGE 2018

SEKTIONSTRÄFFEN
17 MARS 201
FULLMÄRKTIGE
18 MARS 2018

Information och dokument läggs fortlöpande in här på hemsidan.

Anmälan till sektionsträff och fulmäktige
Formulär för deltagaranmälan HÄR

Sista dag för anmälan är den 20/2 2018

(2018-01-30)

FÖR INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR!
 

Efter rådgivning från Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning så meddelar huvudstyrelsen att sittande styrelse och revisorer står till förfogande för omval år 2018.

 
Huvudstyrelsen för Flatcoated Retrieverklubben 2018-02-08

YTTERLIGARE INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR!
 
Vi i huvudstyrelsen har fått frågor och synpunkter om  vårt meddelande på hemsidan. Därför väljer styrelsen att informera samtliga medlemmar.
 
Styrelsemedlemmar som inte sitter på mandat och revisorer,  tackade ja till att fortsätta på sina uppdrag eller annan funktion i styrelsen.

Meddelandet om att man i valberedningen ändrat sig, kom väldigt sent och argumenten  varför man inte fick fortsatt förtroende har skiftat. Det har varit mycket otydligt eller obefintligt.
Utifrån detta så har det skapats många rykten kring oss som är kvar i styrelsen och det kändes inte alls bra!
 
Därför kontaktade vi den juridiska avdelningen på SKK och rådgjorde om hur man kunde få ut information till medlemmarna om hur vi upplevde det.  SKK gav oss rådet att skriva texten på hemsidan för att göra medlemmarna uppmärksamma på den uppkomna situationen.
 
Det är bara en ren information och alltså inget eget förslag från styrelsen.

Motförslag till valberedningens förslag måste föreslås av medlemmarna under fullmäktigemötet.


Huvudstyrelsen för Flatcoated Retrieverklubben 2018-02-28

Uppdatering i de samlande fullmäktigehandlingarna 
kommer ske, gällande ekonomin samt revisorernas berättelse.

Tina Engström lämnade med omedelbar verkan valberedningen 2018-02-05

FRKs RASKOMPERNIUM

Flatcoated retrieverklubben efterlyser fotograferna till bilderna som användes i Raskompendium 2015.
Om du är en av fotograferna, kontakta Susanna på
e-post exterior@frk.nu

NYA VALPFÖRMEDLNINGS-REGLER 2018-01-01

FRK HS fastställde nya valpförmedlingsregler vid möte 171210 
Läs mer HÄR


Avgiften för att annonsera om valpkull eller omplacering är 100 kr/annons.

För HS // Marie Carlsson, avelsansvarig
(2018-01-13)

UPPFÖDARENKÄT - NYHETER!

UPPFÖDARENKÄTEN
Klubben skickar årligen ut en uppfödarenkät till uppfödare vars valpkull blivit 2 år. För att få en bättre bild av vår ras hälsa, skickas den nu även ut vid 4 och 6 år där man kompletterar kullens hälsostatus vid aktuell ålder.
KULLAR FÖDDA 2010 OCH 2012 har börjat skickas ut och är du uppfödare till en kull född detta år och inte har fått något utskick via mail är vi oerhört tacksamma om du meddelar Marianne Johansson: vattlestugan@hotmail.com då vi förmodligen har en felaktig mailadress till dig.
(2017-10-10)

BPH 200-ANALYS AV FCR

Då över 200 hundar av vår ras beskrivits på BPH, har en analys av resultaten för rasen gjorts.
Resultaten från beskrivningarna visar att FCR är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla egenskaper för en arbetande ras.
I dokumentet finns mycket intressant läsning samt saker att tänka på
Läs analysen HÄR
(2017-08-25

CLUB SHOW 2018

Allt du behöver veta om FRK Club show 2018 finns på www.flatclubshow.se

VÄLKOMNA!
WELCOME!

Everything you need to know about FRK Club show 2018, you find at  www.flatclubshow.se

FLATTLÄGER 2018
hos FRK VÄSTRA

FRK VÄSTRA arrangerar
Flattläger 2018
arbete vid och i vatten

11-13 maj 2018 i Håverud, Dalsland
 

Träningsmarkerna är belägna i anslutning till vatten som ger stora möjligheter att träna arbete i och vid vatten. Vi bor på Visitor stugby i Håverud och samlas i restaurangen för måltider, föreläsningar och andra trevligheter.
Läs mer på FRK Västras hemsida där du också kan anmäla dig från den 1/2 2018!

HUNDPROMENADEN 2018

Anmäld dig till

Agrias HUNDPROMENAD 2018!

Klicka på loggan för mer info.

FLATMÄSTERSKAPET 2018

Besök www.flatmästerskapet.se för mer information!

NY VALPBROSCHYR!

RYKANDE HET DIREKT FRÅN TRYCKERIET....

Vår egna valpbroschyr har genomgått en total översyn och senaste upplagan ligger nu rykande het i flatbutiken - Se "Om Klubben" för att hitta dit.

32 sidor fullpackade med tips och råd för nya och gamla flatteägare.

(2017-10-11)

CHARMÖREN EFTERLYSER...

...AKTIVA ANTIKVITETER!

Till en ny reportageserie i Charmören efterlyser vi "aktiva antikviteter" dvs flattar som fyllt 10 år och fortfarande är aktiva i skog och ring.

Har du själv en som fortfarannde efter 10 är aktiv i ringarna eller på jaktprov/WT eller vet någon?

Hör av dig till Låtta på:  charmoren.frk@telia.com 
(2017-04-19)

Klubbens samarbetspartners

CHARMÖREN NR 1 2018

Charmören nr 1 2018 ute nu i brevlådorna!
Vill du läsa den digitalt kan du logga in HÄR med kod du fått i tidningen (se sidan 4).

SVERIGES LAG 2:A PÅ
NORDISKA MÄSTERSKAPET

Nordiska Mästerskapet 14-15 okt
i Raseborg/Raasepori, Finland

Grattis till en fin 2:a plats på Nordiska Mästerskapet till vårt svenska lag med: Anna-Lena och Aska, Gisela och Fozzy, Karin och Mossa och Karin och Indy. GISELA & FOZZY - Zebulons Karrakatta - blev också 2:a individuellt bland dom 12 startande, med Excellent och R-Cert på lördagens A-prov.
(2017-10-16)

SSRKs UNGDOMS-SM

SSRKs UNGDOMS SM
Våra härliga och duktiga ungdomar i FRK Ungdom, fixade i helgen Ungdoms-SM för SSRKs räkning, på Gesta Gård. 
Otroligt stolta över våra ungdomar!
Resultat finns på www.ssrk.se
(2017-08-28)

SVENSKA FRAMGÅNGAR PÅ EDS

Svenska framgångar på Euro Dog Show i Kiev
BIR & EUW-17, BIG-3
Almanza End Of Discussion
BIM & EUW-17
Almanza Burberry Goodiebag
BIS-uppfödargrupp kennel Almanza

Grattis ägare och uppfödare Ragnhild Ulin

(2017-08-28)

FLATMÄSTERSKAPET 2017

Stort TACK till Östra för ett fantastiskt arrangemang på 
vackra Gålö. Grattis till alla vinnare och ffa
vår nya FLATMÄSTARE GISELA FUCHS och ZEBULONS KARRAKATTA.
Fullständiga resultat finner du HÄR!
/
FRKS:HS

UPPDATERAT...

2018-03-17 - Köpa Flat - Födda valpar
2018-03-16 - Sektioner - kontaktperson Gävle/Dala
2018-03-15 - Köpa Flat - Födda valpar
2018-03-13 - Startsidan - Information från FRK HS.
Köpa Flat - Uppfödare 
2018-03-08 - Köpa Flat - Uppfödarlänkar

2018-03-05 - Köpa Flat Valpförmedlingen - Födda valpar
2018-02-28 - Startsidan - Inför fullmäktige: 
Ytterligare information från styrelsen.
Samlade fullmäktigehandlingar i pdf-fil.
2018-02-26 - Köpa Flat Valpförmedlingen - Planerade kullar
2018-02-21 - Köpa Flat Valpförmedlingen - Planerade kullar
Startsidan - Charmören 1/2018 ute nu!
2018-02-15 - Startsidan - Club show 2018
Köpa Flat Valpförmedlingen - Planerade kullar
2018-02-11 - Köpa Flat Valpförmedlingen - Födda valpar
2018-02-10 - Köpa Flat Valpförmedlingen - Planerade kullar
Startsidan - Agria hundpromenad 2018