ANNONSERA UNDER VALPFÖRMEDLING - ANMÄL VALPKULL

Info om valpförmedling.

Klubbens valpförmedling ska enlighet med RAS-dokumentet medverka till att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen. FRK har som krav för valpförmedling att föräldradjuren följer FRK:s avelsrekommendationer och SKK:s grundregler.

Aktuella valpförmedlingsregler är fastställda vid FRK HS styrelsemöte 171210 och gäller från och med 180101 
Förtydligande gällande s.k "gröna hanar" samt tillägg till valpförmedlingsregler efter beslut i HS 180327 ang. hane av utländska, ovanliga linjer - se nedan

Avelsansvarig:

E-post: avel@frk.nu


Valpannonser:

E-post: valp@frk.nu
 

Detta kan du annonsera om via valpförmedlingen på hemsidan

Planerad valpkull (tiken skall vara parad)
Född kull (kullen är född)

Omplacering finns/sökes


Tidigare meritdispens för s.k "gröna hanar" är, med valpförmedlingsreglerna från 180101, borttagen.
Dispens för hane av ovanliga, utsländska linjer kan dock ges - läs mer nedan

OBS! Använd annonsformuläret vid önskad annonsering. Länk finns efter anonnskravspecifikationerna.

Alla kullar som vi har på valpförmedlingen finns på hemsidan.
 

VIKTIGT...

 • Ta dig tid att läsa igenom informationen om du tänker använda dig av denna tjänst. Läs HELA sidan...
 • Använd annonsformuläret vid önskad annonsering.
 • Avvakta godkännande av annonsunderlag innan betalning.
 • Om din tik går tom eller när dina valparna är sålda, ska annonsen tas bort.
 • Annons på valpförmedlingen gäller specifik kombination som förväntas födas ett specifikt datum. Det är inte en allmän uppfödarannons.

KOM IHÅG!
Bjud dina valpköpare på första årets medlemskap i Flatcoated retrieverklubben! Endast 100 kr/ny medlem
Anmäl dina valpköpare här

Avgifter
Annons via FRK's valpförmedling på frk.nu kostar 100 kronor from 180101.
 

Betalning
Annonser betalas till FRK:s pg-nummer 35 89 44-7 EFTER att man fått godkänt för annonsering.

Ange tydligt på inbetalningen: "Valpkull" samt ange uppfödarens namn o ev. kennelnamn


Annonsen får också innehålla bild, länk till webbsida samt mailadress
Om ni skickar med foto - EN redigerad bild ingår.

Kullen marknadsförs sedan under rubrik utifrån meritering och annonser sorteras :

 • efter planerat födelsedatum där planerade födslar närmast i tiden kommer först.
 • efter födelsedatum där äldst valpar kommer först.

Valpförmedlingen SPARAR INTE information på hundar, sparar endast ev. ögonlysningar som begärts in.
 

ALLMÄNA KRAV FÖR ANNONSERING

 • Uppfödaren måste vara medlem i Flatcoated retrieverklubben.
 • Det är annonsörens ansvar att lämnade uppgifter är korrekta samt att det är annonsörens ansvar att följa valpförmedlingens regler för att valphänvisningen fullföljs. Annonser med felaktiga uppgifter tas bort.
 • Tiken ska vara parad innan annonsering kan ske. Beräknad födsel ska anges med datum 63 dygn från första parningen. Meddela kullens födelsedatum senast 1 vecka efter nedkomst. Vid utebliven information från annonsören tas kullen bort från valpförmedlingen.
 • Annonsen finns publicerad tills valparna är 16 veckor. Dock - när sista valpen är såld ska valpförmedlingen meddelas så annonsen tas bort.
 • Kopior på officiell röntgen av höfter och ögonlysningsresultat samt meriter ska bifogas om hunden inte är registrerad i Sverige
 • Finns ej hundens meriter registrerat på Rasdata, tex meriter som är tagna utomlands alt. utländsk hund, behövs en tydlig skannade eller fotograferad kopia med hundens meriter där det tydligt framkommer hundens reg. nummer alt.reg. namn.

AVELSHYGIENISKA KRAV

 • Inavelsgraden ska ej överstiga SKK:s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25 %. Du går själv in på SKK-avelsdata och gör en sk. "provparning". Då får man fram inavelsgraden på kombinationen.
 • Varken tik eller hanhund ska användas i avel före 2 års ålder vid parningstillfället.
 • En tik ska inte ha fler än 4 kullar.
 • En hanhund ska inte ha fler än 75 valpar i Sverige eller 100 valpar i världen.

MERITKRAV

Båda föräldrarna skall vid en objektiv bedömning ha befunnits ha rastypiska egenskaper och mentalitet.
Båda föräldradjuren ska vara meriterade med minst enligt nedanstående alternativ:

 • Lägst Very good på officiell utställning* efter 15 mån ålder, samt 2: a pris på officiellt jaktprov

  ELLER
 •  Excellent på officiell utställning* efter 15 mån ålder  

  ELLER
 •  1: a pris på officiellt jaktprov oavsett klass*

*stambokförd hos SKK eller motsvarande organisation i hundens hemland

DISPENS kan ges från de meritkrav som anges ovan i de fall en hane anses vara av ovanliga, utländska linjer och på så sätt berikar rasen i det hänseendet. Avelsrådet avgör om hanen faller under dessa kriterier och ansökan bör därför göras till avelsrådet via avel@frk.nu , minst 1 månad i förväg .

I annonsen skall enbart officiella registrerade fakta finnas med. (ej utmärkelse SKK, SSRK eller FRK o.d.) Nytt beslut gällande annonspolicy togs 2011-02-04. Titlar och meriter som inte förs in i valpkullens stamtavla av SKK får inte finnas med i annons.

HÄLSOKRAV

 • Båda föräldradjuren ska vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna.
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar med vissa undantag i enlighet med FRK’s ögonrekommendationer 20180101.
  Läs noga igenom FRKs regler för ögonsjukdomar HÄR (pdf-fil)
 • RD (Renaldysplasi - tidigare kallad PNP) drabbad individ, föräldrar till drabbad individ samt eventuellt redan producerad avkomma ej får användas i avel.
 • eller motsvarande i annat land.
 • Ögonintyget får vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning.
 • Samma gäller vid insemination, max 1 år gammalt ögonintyg vid tappnings tillfället.

Förmedlingen sköts helt ideellt. 
Annonser publiceras ca 1-2 veckor efter att betalning kan ses på FRKs konto, beroende på arbetsbelastning.