Kennlar som har tecknat ett samarbetsavtal med FRK

ANNONSERING FÖR UPPFÖDARE

Anmäl omplacering

Anmäl valpkull

SAMARBETSAVTAL FÖR UPPFÖDARE
Skicka ett mail till avel@frk.nu om du som uppfödare vill teckna ett samarbetsavtal med frk.

Som samarbetspartner ska du uppfylla följande kriterier

  • Du ska som uppfödare vara medlem i FRK och ha haft minst en kull de senaste fem åren
  • Du ska som uppfödare fylla i hälsoenkäten då valparna blivit två, fyra och sex år gamla.
  • Du ska som uppfödare anmäla nya valpköpare som medlemmar i FRK

Som samarbetspartner till klubben får du som uppfödare:

  • Ett års ”gratismedlemskap” att ge till dina nya valpköpare
  • FRKs valpbroschyr samt ett exemplar av Charmören att ge till dina valplöpare
  • Tips och stöd för att genomföra valpträffar
  • En grundlig årlig feedback från hälsoenkäterna
  • Delta i årlig utlottning av ett rese eller utbildningsstipendium som delas ut på fullmäktige
  • Synas som samarbetspartner i klubbens tidning och på hemsidan