SAMARBETSAVTAL FÖR UPPFÖDARE
Skicka ett mail till avel@frk.nu om du som uppfödare vill teckna samarbetsavtal med FRK.

Läs mer nedan om alla fördelar du får som samarbetspartner med klubben.

Kennlar som har tecknat samarbetsavtal med FRK

Som samarbetspartner ska du uppfylla följande kriterier

  • Du ska som uppfödare vara medlem i FRK och ha haft minst en kull de senaste fem åren
  • Du ska som uppfödare fylla i hälsoenkäten då valparna blivit två, fyra och sex år gamla.
  • Du ska som uppfödare anmäla nya valpköpare som medlemmar i FRK

Som samarbetspartner till klubben får du som uppfödare:

  • Ett års ”gratismedlemskap” att ge till dina nya valpköpare
  • FRKs valpbroschyr samt ett exemplar av Charmören att ge till dina valplöpare
  • Tips och stöd för att genomföra valpträffar
  • En grundlig årlig feedback från hälsoenkäterna
  • Delta i årlig utlottning av ett rese eller utbildningsstipendium som delas ut på fullmäktige
  • Synas som samarbetspartner i klubbens tidning och på hemsidan