SSRK Regelrevidering Jaktprov 2022

Regelrevideringsarbetet inom SSRK inför 2022 pågår nu för fullt vad det gäller jaktprov för retriever. Dina synpunkter behövs angående de utkast som tagits fram så vi inom flattklubben kan vara med och påverka detta på bästa vis. Reglerna påverkar både A-prov, B-prov och Championat.

Återkoppla senast den 31/12 -2018 till din egen sektion eller till jakt@frk.nu