Uppfödning och avel

När man väljer att ta valpar på sin tik så måste man tänka till innan varför man gör det. Ansvaret för valpkullen tar inte slut vid leverans utan man har ett ansvar för:

  • Tiken
  • Valparnas fortsatta liv (3 år enligt konsumentköplagen men moraliskt hela livet)
  • Valpköparna
  • Rasen som helhet

Man skall alltid sätta rasen i första hand och kritiskt fråga sig:
Vad tillför min tik rasen? Och vilken hane blir bäst för henne och rasen?

Genetisk variation och ökad avelsbas

Med hänsyn till avelsbasen är det viktigt att man varierar användandet av hanhundar.
Rasen har ingen stor avelsbas trots sina höga registreringssiffror. Därför bör inte en enskild hane få för många valpar under sin livstid då detta minskar avelsbasen.

Tänk på att inte ha för hög inavelsgrad. Låg inavelsgrad bidrar på sikt till en ökad avelsbas samt minskar risken för genetiska defekter.

Förutom detta så är man som uppfödare och enskild medlem skyldig att följa SKK:s grundregler. Där kan man läsa bl.a om avelsetik:

"Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi."


Registreringsbestämmelser finner ni också hos kennelklubben.

Provbestämmelser:
Utställnings och tävlingsbestämmelser finns hos SKK
Jaktprovsbestämmelser finns hos SSRK
 

RAS (Rasspecifik AvelsStrategi).
 

Dessutom skall man som uppfödare ta hänsyn till det som anges hos:

  • Code of Breeder's Ethics (FCI). Här anger man bl.a. vikten av att avel och utveckling av hundraser ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar och att avel ska bedrivas så att den genetiska variationen i rasen bevaras och helst ökas.
  • FN:s Konvention om biologisk mångfald Svenska Kennelklubben ges en roll motsvarande avelsorganisationerna för lantbrukets djur och övriga sällskapsdjur. Detta innebär bland annat krav på "ett väl organiserat avelsarbete även för hundraserna." Här kommer arbetet med RAS även in!
  • Europarådet och svensk djurskyddslagstiftning: Konventionen om skydd av sällskapsdjur, Djurskyddslagen 1988, Djurskyddsförordningen, Statens jordbruksverks föreskrifter, Multilateral överenskommelse, Nordisk strategi.

Mer information om dessa finner du i kennelklubbens Häfte "Avel" som finns att ladda ned på SKK:s hemsida.