Uppfödarenkät

Vill du, så kan du som enskild uppfödare bidra till information om rasens hälsoläge. Detta gör du genom att besvara den uppfödarenkät som klubben skickar ut.

Foto: Gun Löfgren Wallenmark

Flatcoated Retrieverklubben skickar, sedan många år tillbaks, ut en uppfödarenkät till alla uppfödare (även till de som inte är medlem i klubben) vars valpkull är registrerad två år tidigare. En stor del av avelsrådets arbete är att stödja och informera uppfödare, hanhundsägare samt även valpköpare.

Den information som du som uppfödare kan ge bildar tillsammans med underlag från olika försäkringsbolag en bred och samlad bild av rasens hälsoläge. Enkäten fyller en viktig funktion som kan ge en tidig varningssignal om eventuell ökning av medfödda defekter.
 

Enkätsvaren behandlas anonymt, men...

Uppfödare som besvarar enkäten uppmärksammas i Tidningen Charmören och på Flatcoated retrieverklubbens Fullmäktigemöte. Detta för att vi hoppas kunna uppmuntra till större svarsfrekvens (vända en kraftigt nedåtgående trend) och därmed få en bättre möjlighet att hjälpa uppfödare och hundägare att göra kloka val i sitt avelsarbete i framtiden.
 

Enkäten är mycket enkel att fylla i och tar inte många minuter. Vi hoppas du kan bidra med den tiden!