Tumör/Cancer

Enligt "Dog breed profiles" som Agria arbetat fram kan man se att cancer är den vanligaste dödsorsaken hos Flatcoated retriever.


Totalt står cancerdiagnoserna för 31,3 % av orsakerna till dödsfall. Dessutom finns 11,7% som kan ha cancer som orsak t.ex. död utan diagnos, epilepsi etc. I de brittiska studierna orsakar cancer 57% respektive 54,3% av dödsfallen (Dessa studier omfattar även hundar över 10 år).


Bland de 20 vanligaste diagnoserna som föranlett dödsfall bland alla raser förekommer 5 cancerrelaterade diagnoser, hos flatcoated retriever är motsvarande siffra 11 st.


Av följande diagnoser som föranlett dödsfall är vår ras överrepresenterad; Lymfosarcom, död utan diagnos, levertumör, skelettcancer, njursjukdom, lungtumör, hudtumör, tumör i munhåla-mage-tarm, juvertumör, magsäckstumör, levertumör, pyometra (livmoderinflammation), hjärttumör, lungmetastaser, anemi och ehrlichia infektion.

Här kan du läsa info om Tumörprojektet (ny 111223). En del länkar i informationen fungerar inte. Dessa länkar finns istället här på SLU:s hemsida.