Stort tack till alla som tog sig tid att svara på vår enkät!
Avelsrådet kommer nu bl.a med era svars hjälp, försöka arbeta med nya idéer om hur vi kan öka svarsfrekvensen på vår hälsoenkät och komma med information om vad svaren ska användas till.