Gröna hanar

En hane är "grön" om den i dagsläget är av sådan härstammning att den genetiskt kan anses bidra positivt till vår avelsbas. Detta bestäms med hjälp av en beräkning i dataprogrammet Lathunden. Valpförmedlingen gör dessa beräkningar och förfrågan till dem ska komma in i god tid innan parningen planeras.
Beräkningen i Lathunden för gröna hanar, kan enbart göras för de hundar som finns i SKK:s databas. 
Eftersom uppgifterna i SKKs register förändras vartefter hundar används i avel så måste en beräkning göras så nära inpå en planerad parning som möjligt. En beräkning som gjorts gäller endast 6 månader framåt.

Om en hund är "grön " eller inte bestäms av stamtavlan. Har hunden många släktingar (t ex många hel- eller halvsyskon, en välanvänd farfar/morfar, en syster eller bror som har många avkommor osv) är hunden troligtvis inte grön. Men det är många led som tas hänsyn till så en beräkning måste göras för att ge besked. Denna tar även hänsyn till övrig population och därför kan resultatet inte antas utan denna kontroll.

Nyttja gärna möjligheten till beräkning när du planerar dina avel. Vi behöver komma bort från matadoravel, vi behöver arbeta med att plana ut farfarskurvorna (gäller även morfar, mormor och farmor). Att en individ blir för dominant avelsmässigt är en stor nackdel för vår avelsbas och Flatcoated retrieverns framtida hälsa och sundhet.
Om vi använder samma genetiska material om och om igen, som sker då vi t ex använder en och samma hane mycket, förlorar vi genetiskt material och på sikt har vi färre och färre individer kvar som är obesläktade.

Här kan de "gröna" hundarna bidra till att mer av vårat genetiska material förvaltas och vi får en bättre bas att fortsätta avla på.

Avelsrådet