AVELSRÅDET INFORMERAR 2012-2015

Avelsbasen –  vi är på rätt väg
Glädjande ser vi nu att enligt den senaste beräkningen av SKK:s material via Lathunden går vi åt rätt håll.
Stort tack till alla uppfödare som har bidragit till att bredda avelsbasen!  

Nu är det viktigt att detta goda arbete fortgår genom att kombinationer görs som breddar avelsbasen. Gör gärna en beräkning på om den hane du tänkt använda är grön även om den är fullt meriterad för valpförmedling genom att skicka mail till Åse Rönnblom Gustafsson, e-post: valp@frk.nu.

Uppfödare och hanhundsägare av rasen
Klubbens hanhundslista med aktuella hanar som uppfyller kraven har blivit väldigt inaktuell. Avelsrådet har nu börjat arbeta med denna lista. Hör av dig till Annica i avelsrådet på e-post: avel.annica@frk.nu om du vet hundar som ska tas bort eller läggas till.

Långtidsstudie av årskull född 2012
I slutet av 70- och början av 80-talet, i Flatklubbens tidiga historia, omtalades i retrievervärlden ofta flatcoatägare att vara precis som sina hundar. Det vill säga att i alla sammanhang vara entusiastiska, fulla med energi, inte rädda för att ta i och att alltid delta med stor uppslutning och engagemang vid olika händelser och arrangemang.
Vad har hänt sedan dess?

825 valpar registrerades 2012.
Alla dessa har inbjudits, erbjudits delta i det stora, i hundsammanhang helt unika forskningsprojektet Långtidsstudien som HGG håller i. Läs mer här...

Via uppfödare men även direkt riktat till valpköparna/ägarna har klubben försökt få alla att, i hundens tidiga ålder lämna ett blodprov och svara på en enkät för att sedan kunna följas upp under hela livet.
I dagsläget har det inkommit 263 blodprover och 212 enkätsvar!

Är man snäll kan man säga att det resultatet inte är så bra, är man mer ärlig så får man nog säga att det är riktigt dåligt hittills!

För att studien skall bli rättvisande behövs mer än 50 % av årskullen dvs om forskarna ska få ut något själva av projektet samt inte minst det viktigaste, projektet gagnar att vår ras kan bli  friskare.

LÅT OSS ÄNDRA PÅ DETTA!
Låt oss återigen kunna, med positiva förtecken, bli omtalade inom Retrievervärlden!

Att flatcoatägare med stor uppslutning, med stor entusiasm ansluter till och ställer upp för, som Dr Nancy Laughton kallade hundvärldens ”Peter Pan”, den mest intelligenta och vänliga följeslagare man kan tänka sig och som generöst ger av sig själv till människan!

Vi har en bit kvar! Men det är inte för sent! Fyll i enkäten – lämna blodprov!

Avelsrådet gm Gunilla Lefwerth

Konferens i vinter
Det är dags att börja planera för klubbens uppfödar-/avelskonferens i vinter. Nu kan ni vara med och påverka vad som ska tas upp! Har ni några förslag skicka dom till avelsansvarig på e-post: avel@frk.nu.

Långtidsstudie av årskull född 2012
Fler och fler ansluter sig till långtidsstudien av hundar födda 2012!
Till er som ännu inte kommit till skott, det är absolut inte för sent! Vi behöver fler deltagare och är mycket tacksamma för alla bidrag. Snälla, ta er den tiden och hjälp oss arbeta för en friskare Flatcoated retriever.
Mer information hittar ni här...


Hälsoenkät
Har du som uppfödare inte fått hälsoenkäten för kullar födda 2011 kontakta avelsansvarig på e-post: avel@frk.nu.

Genetisk variation och ökad avelsbas

Då Flatcoated retrievern lider av en mycket liten avelsbas trots sina höga registrerings-siffror så är det viktigt att man varierar användandet av hanhundar.

Läs mer här...

Avelsbasen

Efter att avelsrådet i flera år i olika former upplyst om problemet med rasens snäva avelsbas så är det nu ytterst angeläget att alla gemensamt får förståelse för innebörden i den information som kontinuerligt ges.

Och hur det med ett avelsarbete i fortsatt felaktig riktning möjligtvis gör att rasen tyvärr i förlängningen inte kan fortleva.

Läs mer...

Var med du också i våra projekt i samarbete med Hundgenetikgruppen!
Läs mer här...

Blodprovstagning på Flatmästerskapet
Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet bedriver i samarbete med Flatcoated retrieverklubben en omfattande studie av hälsoläget i rasen.
Hundar födda under 2012 inbjuds att lämna ett blodprov och att fylla i en hälsoenkät samt därefter årligen lämna hälsoinformation.

Vill du delta i studien så finns man på plats i sekretariatet på Flatmästerskapet för frågor samt blodprovstagning!
Läs mer om långtidsstudien här...
Långtidsstudie av årskull född 2012
Fler och fler ansluter sig till långtidsstudien av hundar födda 2012!

Vi är nu uppe i över 200 deltagare som har lämnat blodprov och fyllt i den webbaserade hälsoenkäten som hör till.
Stort tack till er alla!

Till er som ännu inte kommit till skott, det är absolut inte för sent!

Vi behöver fler deltagare och är mycket tacksamma för alla bidrag.
Snälla, ta er den tiden och hjälp oss arbeta för en friskare Flatcoated retriever.
 

Långtidsstudie av årskull född 2012
STORT TACK till alla er som har hoppat på långtidsstudien av hundar födda 2012!
Nu är det ca 100 deltagare till långtidsstudien, dvs som har lämnat blodprov och fyllt i den webbaserade hälsoenkäten som hör till. Det är fantastiskt roligt att så många har insett att denna studie kan komma att ge oss mycket värdefull information om våra hundar och kartlägga hur hälsan verkligen ser ut.
Vi hoppas att ni som ännu inte kommit till skott gör det snart.
Vi behöver få med så många det bara går av de hundar som föddes år 2012 för att få en så komplett bild som möjligt.

Läs mer här...

Avelsrådet bjuder in till föreläsning på Club Show-kvällen!
Therese Ahlman (genetiker från SKK) kommer att föreläsa om avelsstruktur och dess fördelar och risker.

Hon kommer att beröra inavel och dess risker, den långsiktiga aspekten av hur vi väljer våra avelsdjur samt avelsbasen och dess betydelse.
Datum: 9 maj 2013

Tid: 18.00
Plats: Töllstorp

Kostnad: Gratis
Det är en generell föreläsning som riktar sig till alla hundägare, uppfödare och hanhundsägare.
Dessutom kommer under dagen på Club Showen en veterinär finnas på plats för att hjälpa avelsrådet att samla in blodprover på hundar födda 2012. De kan även ta prover för de andra projekt som pågår på SLU ang Flatcoated retrieverns hälsa, läs mer om det här
.

 

2013-03-03

En liten sammanfattning av avelsrådets pågående arbete

 • På senaste mötet inom avelsrådet diskuterades framstegen inom samarbetsprojektet med HundGenetikGruppen.
 • Långtidsstudien av valpar födda 2012 (dvs delstudie 1) drar igång.
 • En satsning på blodprovtagning planeras till Club Show och Flatmästerskapet.
 • Tilläggas kan att om någon har en hund född 2012 som drabbas av RD, så betalar projektet för obduktionskostnaden för denna hund. Kontakta avelsrådet för vidare information.
 • Ett par fall av diagnostiserad RD har ej rapporterats in till SKK och avelsrådet håller på att utreda var de har fastnat.
 • En föreläsning planeras i samband med Club Show och den supé som anordnas samma kväll. Denna är öppen för alla intressenter och är gratis. Föreläsaren är ej 100 % spikad ännu så vi återkommer med mer info senare.
 • En översyn och uppdatering av den nya fliken "Hälsa" på hemsidan är på gång.

2012-12-18

En liten sammanfattning av avelsrådets pågående arbete

 • Avtalet med HundGenetik Gruppen HGG är under färdigställande. En del arbete kvarstår men inom kort räknar vi med att skriva under avtalet. Samarbetet består av tre olika delstudier och det kommer att skrivas artiklar på hemsidan och i Charmören som förklarar dessa.
 • Uppföljning av utredningen av Y-sömnskatarakt inom vår ras kan inte göras. Detta är pga att för få hundar ögonlyses. Frågan skjuts på framtiden.
 • Ett nordiskt avelsrådsmöte planeras till 2013. Förslagsvis i samband med Club Show. Önskvärt vore att arrangera ett föredrag om avelsbas/inavelsgrad i samband med detta och passa på att bjuda in alla som är intresserade.
 • Gröna hanar diskuterades och olika sätt att få upp intresset för dessa.
 • Fler RD fall har diagnostiserats. Listan måste uppdateras. (OBS lathund för hur man hittar SKKs lista har lagts ut).

Lathund för hur man hittar t ex alla RD fall hos SKK avelsdata.

Söker du data om t ex senaste RD fallen, hd statistik osv så finns allt detta uppdaterat hos SKK Avelsdata.

Informationen hittar du enkelt genom att följa stegen nedan:

Klicka på länken till SKKs Avelsdata här ovan. Här måste du registrera dig för att komma in på sidan. Det gör du med signatur och lösenord. Nu är du inne på sidan, klicka på raser i den gröna menyn till vänster och välj vår ras.

Klicka sedan på listor (står sist) på menyn till vänster. Där kan du välja mellan vilka år och datum du vill se. Välj under typ vad du vill se och tryck visa. Läs och begrunda.

 

2012-11-12

Information om "grön hane"
På Fullmäktige 2012 antogs en dispens från meriter för Flatcoated retrieverklubbens valpförmedling för hanar som via sin stamtavla bidrar till att förbättra vår avelsbas.
Detta beräknas i programmet lathunden. Har du funderingar på att använda en "grön hane", vänd dig till avelsrådet eller direkt till Malin Wehinger i valpförmedlingen för att se om han är "grön" och att i så fall begära dispens.
För mer information se propositionen.

 

2012-10-25

Rasen har fått två nya RD-fall (läs mer på SKK:s avelsdata).

De hundar det gäller är:

SE13796/2012 Hinnared's Ghia

e. Duckstream Black Velvet

u. Hinnared's Övita

 

SE43870/2012 Cosmic Cover's Dazzling Deimos

e. Cosmic Cover's Mac Made

u. Cosmic Cover's Run For Cover

 

2012-09-12

Vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2, Avelsetik. Läs mer här.

2012-07-23

Vill du som enskild hundägare bidra till mycket viktig forskning kring Flatcoated retrieverns sjukdomar?

Flatcoated retrieverklubben har förmånen att vara med i ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU).

 • Om du har en frisk hund som är över 9 år
 • Om du har en hund med frisk ögonbotten som är över sex år

eller olyckligtvis

 • Om du har en hund som drabbats av PRA
 • Om du har en hund som drabbats av cancer
 • Om du har en hund som drabbats av RD

I så fall kan du bidra till forskningen genom att låta din hund få lämna ett blodprov.

 

Passa på när du ändå är hos din veterinär i ett ärende, SLU/UU står för veterinärens kostnader i samband med provtagningen. Insamling pågår nämligen på alla fronter för att studera genetiken bakom specifika sjukdomar bla alla typer av tumörer/cancer, PRA-liknande sjukdomar samt misstänkt RD (Renal Dysplasi).

 

För att få en mer komplett bild till forskningen är det viktigt att, när det är dags, också orka meddela om eventuellt dödsfall som skett efter inlämnat prov.

Till veterinären behöver du ta med två blanketter medgivaravtal samt information till provtagande veterinär.

Gå in här och under fliken "vår forskning" hittar du "flatcoated retrieverprojektet".

Där kan du ladda ner dessa två blanketter och där finns också ytterligare information om det pågående projektet!

Där finns också en enklare hälsoenkät som ska fyllas i.

 

Stort TACK för din medverkan - den kan få stor betydelse för rasen i framtiden!

2012-06-26

Ta chansen att lära er mer om det nya ögonlysningsprotokollet. Gå in här och läs om de olika ögonsjukdomarna. På denna sida finns även en vidarelänk till Svenska sällskapet för veterinärer, oftamologi – SSVO där ytterligare matnyttig information finns att hämta.

 

2012-05-29

Ny länk om djurcancer.

 

2012-04-16

Flatcoated retrieverklubben har köpt in en ny version av programmet Lathunden och kommer med hjälp av denna under 2012 och framåt kunna följa avelsbasens utveckling samt vilken betydelse enskilda hundar har för den genetiska bredden.
Vill ni läsa mer om genetik finns det massor av bra artiklar här.

 

2012-01-31

Information angående HD-index. Läs här.

 

HD-index Flatcoated Retrievern är med bland fem raser, från januari 2012, att få nytt verktyg i avelsarbetet vad gäller ledhälsan, s.k. HD-index. Läs information från SKK här.
Information om HD-index: Som ni kanske redan har upptäckt finns index för HD nu tillgängligt i Avelsdata. Information om index finns på FRK:s hemsida samt förstås även på SKK.se den har nu kompletterats med en pdf-fil med vanliga frågor och svar om index. Förhoppningsvis kan uppfödare och hundägare där finna svar på några av sina frågor i dessa dokument. Läs mer här.

 

Tumörprojekt Flatcoated Retriever klubben startar nu ett samarbete med forskare vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Läs mer här. En del länkar i informationen fungerar inte. Dessa länkar finns istället här på SLU:s hemsida.