Avelsrådet informerar 2011

Uppdateringar 2011

2011.05.03 RD (PNP)-listan uppdaterad, RD (PNP)-lista.

 

2011.02.22 RD (PNP)-listan uppdaterad samt ny info under RD, RD (PNP)-lista.

 

2011.01.13 Det har varit lite oklarheter kring avelsrekommendationerna för RD (PNP). Det som gäller är följande:
- Sjuk hund skall ej gå vidare i avel.
- Den sjuka hundens föräldrar skall ej användas i avel.
- Om den sjuka hunden har hunnit få några avkommor skall de ej användas i avel.

Hel och halvsyskon får användas i avel men med försiktighet. Kom ihåg att man som uppfödare är skyldig att tala om för blivande valpköpare om dessa "risker".

RD (PNP)-listan uppdaterad samt ny info under RD, RD (PNP)-lista.