Avelsrådet informerar 2010

Uppdateringar 2010

2010.06.28 Ögonsjukdom påvisad hos Flat Coated Retriever som kan orsaka synnedsättning eller blindhet - Läs hela dokumentet här.
Här är den engelska artiklen från Globe.

 

2010.04.20 Ingen PRA-diagnos. 2010-03-24 undersöktes Hinnared's Östen S45621/2001 som tidigare fått diagnosen PRA av vet. Kristina Narfström. Den nya diagnosen efter denna utvidgade undersökning är: Främre Y-sömskatarakt samt Retinopati, sannolikt icke ärftlig. För ytterligare information om undersökningarna hänvisas till dokumentet "Information om PRA" som publicerades på hemsidan 2009-10-25.

 

NO PRA diagnose
New diagnoses after extended examinations Mars 24th 2010 by vet. Kristina Narfström for Hinnared's Östen S45621/2001 previous diagnosed with PRA is:
Y-sleep cataract and Retinopathy, probably non inherited. For further information, see document "Information about PRA", published October 25th, 2009.

 

2010.03.25 Ingen PRA-diagnos. 2010-03-04 underrsöktes Caci's Playing to Win S48786/2005 som tidigare fått diagnosen PRA av vet. Kristina Narfström.
Den nya diagnosen efter denna utvidgade undersökning är: Icke ärftlig Katarakt samt Retinopati, sannolikt icke ärftlig.
För ytterligare information om undersökningarna hänvisas till dokumentet "Information om PRA" som publicerades på hemsidan 2009-10-25.

 

NO PRA diagnose
New diagnoses after extendedexaminations Mars 4th 2010 by vet. Kristina Narfström for Caci's Playing to Win S48786/2005 previous diagnosed with PRA is:
Catarct, non inheritated and Retinopathy, probably non inherited
For further information, see document "Information about PRA", published October 25th, 2009.

 

2010.02.24 Det har varit lite oklarheter kring avelsrekommendationerna för RD (PNP). Det som gäller är följande:

  • Sjuk hund skall ej gå vidare i avel.
  • Den sjuka hundens föräldrar skall ej användas i avel.
  • Om den sjuka hunden har hunnit få några avkommor skall de ej användas i avel.

Hel och halvsyskon får användas i avel men med försiktighet. Kom ihåg att man som uppfödare är skyldig att tala om för blivande valpköpare om dessa "risker".

 

RD (PNP)-listan uppdaterad samt ny info under RD, RD (PNP)-lista.

 

2010.02.17 December 2009 Cacis Playing to Win S48786/2005 (Almanza Far & Flyg - Cacis Solid Harmony) was diagnosed with PRA.
As soon as possible he will be followed up like the other PRA cases with a new examination as well as with ERG if needed.

 

2010.01.20 Inbjudan till Avel och Uppfödarkonferens 17-18 april 2010.