Avelsrådet informerar 2008

Uppdateringar 2008

2008.11.13 Det finns hanar med utländska meriter som uppfyller valpförmedlingens krav. De kan nu komma med på hanhundslistan. Men de måste vara svenskregistrerade samt att ni måste meddela oss meriter och bestyrka dem. Antingen med länk till respektive lands rasdata eller med en kopia av protokollet. Detta skickar ni till Maritha Forss i avelsrådet.

 

2008.11.12 Sidorna "Avel & Uppfödning" och "Hanshunsanvändning" är uppdaterade med lite matnyttigt. Hanhundslistan har fått en egen länk i menyn på Index, så den ska bli lätt att hitta.

 

Nytt PNP-fall! Följande avlivad hund har fått diagnosen PNP:
HÅLL FAST BLACK LADY S21861/2007
e. Crown Foresters lphinus ( Berena's Moon Dancer-Crown Foresters Cornflower)
u. Håll Fast Maxima(Semtegens Copertino Rosso-Höjdpunktens Mymlan)

 

Ni kan läsa mer om PNP på sidan om hälsa.

 

2008.10.19 Tidigare i år blev den Holländska hanen Starworkers Dancer in Dark NHSB2447999 ögonlyst för sjukdomen PRA. Men pga av sjukdomen dykt upp vid olika tillfällen i vardera ögat så gick hans fall vidare för uppföljning vid en ögonpanel. Där konstaterades att hunden i fråga var helt blind. Det har skickats iväg blodprover för analys för att försöka utreda vad det är som orsakat detta. Förutom detta så hade han även utvecklat en total katarakt.

 

Därför kommer hans resultat samt hans avkommor plockas bort från PRA-listan. Men med tanke på sjukdomens art och att vi vet så lite ännu, bör man tills vidare vara lika försiktig vid avel av närbesläktade hundar.

 

Förutom detta har tyvärr ytterligare två kullsyskon i Norge blivit ögonlysta för PRA. Dessa hundar samt föräldrar finns på nu på uppdaterad PRA-lista. Listan finns även under länken Hälsa.

 

2008.09.20 Detta brev är skickat till uppfödare som till PRA-drabbad individ samt till uppfödare som på annat sett är involverade i dessa kombinationer. PRA brev.

 

2008.09.01 Listan för anlagsbärare PRA är uppdaterad, på sidan Hälsa

 

2008.07.11 Nytt PRA-fall!
Tyvärr har ytterligare en hund blivit ögonlyst för PRA! Även den här hunden har svenska linjer bakom sig och ganska välanvända sådana.

 

Nu är det viktigt att vi alla verkligen kollar upp bakom och runt omkring våra hundar att de är fria från PRA.
ALLA hundar som går i avel skall vara ögonlysta senast inom 1 år innan parning.
Uppfödare MÅSTE peppa sina valpköpare att ögonlysa sina hundar längre upp i åldrarna! Även de som inte skall avlas på.

 

För er som har hundar ur linjer med kända anlagsbärare finns det möjlighet att hjälpa till med forskningen om ni lyser dem och man upptäcker PRA. För helsyskon till PRA-sjuka hundar går det ut ersättning för ögonlysning från Flatklubben. För mer info kontakta Avelsansvarig i HS.

 

Hunden det gäller är:
O'Flanagan Kaffekask S46629/2005
e. SU(U)CH TJH(RH) NUCH Black Mica's Technical Knock-Out S19991/2002
u. SU(U)CH Quills Seventh Heaven S12635/99

 

2008.07.06 Vid Svenska Kennelklubbens Avelskommittés möte 2008-05-28 beslutades det att det måste gå minst 6 månader innan man kan röntga om hund för officiell avläsning av HD/ED. Regeln träder i kraft 2009-01-01. Protokollsutdrag från SKK:s avelskommitté.

 

2008.06.04 Avelsrådet kan för närvarande INTE göra några defektriskbedömningar. Vi hoppas så snart som möjligt att kunna bistå med detta. Eventuella funderingar kring detta ställs till:
Annica Wehinger Redlund, Kvinnersta Sörgården, 633 49 Eskilstuna, telefon: 016-12 66 68, mobil: 070-441 93 53.

 

2008.05.18 Avelsrådet informerar om PRA, här finns informationen.

 

2008.03.25 Hanhundslistan lades ned efter årsmötesbeslut för några år sedan. Detta i hopp om att öka antalet använda hanhundar och därmed bredda avelsbasen. Men listan har varit efterfrågad av många och därför har vi beslutat att återinföra den men i ny tappning. Den här listan är knuten till Flatdata och innehåller alla hanhundar som uppfyller valpförmedlingens krav samt de mål som finns i RAS. Vi har alltså gått direkt efter de fakta som finns hos SKK och behöver därför er hjälp att kolla upp att allt stämmer.

 

Meddela Jörgen Norrblom, Flat@rasdata.nu, om det är något som inte stämmer eller att t.ex någon hund inte finns tillgänglig för avlel p.g.a. av sjukdom, dödsfall m.m. Hanhundslistan.

 

Nytt PRA-fall!
En Holländsk hund med svenskfödda föräldrar har fått diagnosen PRA. Vi har fått tillstånd av ägaren att publicera resultatet här i Sverige eftersom det är viktigt då det är linjer som finns använda här i Sverige.

 

Hunden det gäller är:
STARWORKERS DANCER IN THE DARK NHSB2447999
e:NORDV-00 DKUCH NORDUCH INTUCH WW-00 Almanza I'm On Fire S52869/95
u:KBHV-00 KBHV-02 VDHCH NORDUCH INTUCH NLCH Moonstruck Jelly Baby DK07278/99

 

Ni kan läsa mer om PRA på sidan Hälsa.

 

2008.02.20 RAS har blivit fastställt av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté vid deras sammanträde den 19-20 januari 2008.

 

2008.02.03 Tumörprojekt.