Marie Carlsson - avelsansvarig i styrelsen
Veda Stora
611 94 Nyköping
Telefon: 0155-24 16 42
Mobil: 070-525 83 31
E-post: avel@frk.nu

Gunilla Lefwerth 
Kragsta Torp 10293
761 72 Norrtälje
Telefon: 0176-22 70 81
Mobil: 0706-87 76 49
E-post: gunilla.lefwerth@gmail.com

Maritha Forss, Brunflo
Mobil: 0730 - 57 63 21
E-post: supp2@frk.nu​​​​​​​​​​​​​​

 

AVELSRÅDET INFORMERAR

UPPFÖDARTRÄFF 2018

Uppfödarträffen inställd pga för litet intresse för att delta.

2018-01-13

FRK HS har beslutat om nya alpförmedlingsregler vid styrelsemöte 171210. Reglerna gäller from 180101. 

2017-04-13

Revidering av FRKS dokument för RAS - Rasspecifik avelsstrategi
Revidering av RAS (Revision 2) påbörjades under 2016 av avelsrådet. Dokumentet är inte helt klart, men synpunkter tas tacksamt emot i det fortsatta arbetet.

Huvudstyrelsen önskar få in eventuella synpunkter senast 170424  till e-post:  sekreterare@frk.nu

2017-03-13
Minnesanteckningar från möte 20170213.

Utvärdering HD-/ED-index
I dagarna har klubben fått ta del av en utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015, sammanställd av Sofia Malm på avdelningen för avel och hälsa på SKK.

Den fullständiga rapporten för samtliga pilotraser kan läsas här.
(2016-12-21)

Långtidsstudie av årskull född 2012
Projektet fortsätter att leta deltagare till det i hundsammanhang helt unika forskningsprojektet.

Är din hund inte med ännu? Anslut dig nu!!!
Fyll i enkäten – lämna blodprov!
Hur gör man för att vara med? Läs här...
 
Ni som redan har lämnat blodprov och fyllt i första enkäten kommer under hösten att få en ny enkät utskickad till er för uppföljning av hälsoläget. Vi väntar för närvarande på underlag till enkäten från SLU.

Tack för ert bidrag!!
(2016-09-11)

ÄR DU ÄGARE TILL EN FLAT SOM HAR GENOMFÖRT MH?

Tusen tack till alla er som hjälpt oss!

Vi har hittills fått in blodprov från 157 stycken flatcoated retrievers till vår beteendestudie, men vi tar gärna emot fler blodprov!


Har du inte fått en förfrågan från oss, men är ägare till en flatcoated retriever som har gjort MH? Vill du hjälpa oss med ett blodprov från din hund till vår beteendestudie?  Läs mer här...
(2106-02-07)

Läsvärt bildspel om avelsurval.
På engelska och om storpudel.

2016-01-07
Långtidsstudie av årskull född 2012
Projektet fortsätter att leta deltagare till det i hundsammanhang helt unika forskningsprojektet.
Är din hund inte med ännu, anslut dig nu!!!
Fyll i enkäten – lämna blodprov!
Information om hur man gör hittar du här...
 
Ni som redan har lämnat blodprov och fyllt i första enkäten kommer under vårvintern att få en ny enkät utskickad till er för uppföljning av hälsoläget.
Tack för ert bidrag!!

AVELSBASEN


Efter att avelsrådet i flera år i olika former upplyst om problemet med rasens snäva avelsbas så är det nu ytterst angeläget att alla gemensamt får förståelse för innebörden i den information som kontinuerligt ges, i Charmören, på hemsidan och inte minst i dokumentet RAS och hur det med ett avelsarbete i fortsatt felaktig riktning möjligtvis gör att rasen tyvärr i förlängningen inte kan fortleva.


Vi behöver alla samarbeta och det kommer att ta tid men det är oerhört viktigt att arbetet påbörjas respektive fortsätter med samma mål mot en friskare, mer långlivad och sund apporterande fågelhund.