Karin Friberg - avelsansvarig i styrelsen och sammankallande i avelsrådet.

Hildas väg 6
463 93 Västerlanda
Telefon: 0723-161371
E-post: avel@frk.nu

Hela avelsrådet samt adjungerade personer finns på sidan "Avelsrådet"

 

AVELSRÅDET INFORMERAR

Avelsrådets arbete kan du följa via våra publicerade protokoll här på webben samt i Charmören, där vi har en egen information i varje nummer. Du är också välkommen att höra av dig till oss. 

Nya valpförmedlingsregler antogs vid styrelsemöte 171210. Reglerna gäller from 180101.
Förtydligande gällande s.k "gröna hanar" samt tillägg till reglerna gällande hane av ovanliga, utländska linjer, tagna vid styrelsemöte 180327  - se sidan om valpförmedling - "Köpa Flat"

AVELSBASEN


Efter att avelsrådet i många år i olika former upplyst om problemet med rasens snäva avelsbas, så har uppfödarna gemensamt uppmärksammat hur angeläget det varit att få bukt med matadoravel och ökande barnbarnskurvor.
Trenden har vänt!


Vi är inte i hamn, vi behöver alla samarbeta och det kommer att ta tid men det  fortsatta arbetet gör vi gemensamt med samma mål mot en friskare, mer långlivad och sund apporterande fågelhund.

Utvärdering HD-/ED-INDEX
HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015, sammanställd av Sofia Malm på avdelningen för avel och hälsa på SKK.

Den fullständiga rapporten för samtliga pilotraser kan läsas här.

LÅNGTIDSSTUDIE av årskull född 2012
Projektet fortsätter att leta deltagare till det i hundsammanhang helt unika forskningsprojektet.

Är din hund inte med ännu? Anslut dig nu!!!
Fyll i enkäten – lämna blodprov!
Hur gör man för att vara med? Läs här...
 
Ni som redan har lämnat blodprov och fyllt i första enkäten att få en nya enkäter utskickade till er för uppföljning av hälsoläget. 

Tack för ert bidrag!!

ÄR DU ÄGARE TILL EN FLAT SOM HAR GENOMFÖRT MH?

Tusen tack till alla er som hjälpt oss!

Vi har hittills fått in blodprov från 157 stycken flatcoated retrievers till vår beteendestudie, men vi tar gärna emot fler blodprov!


Har du inte fått en förfrågan från oss, men är ägare till en flatcoated retriever som har gjort MH? Vill du hjälpa oss med ett blodprov från din hund till vår beteendestudie?  Läs mer här...
(2106-02-07)