Utmärkelser Flatcoated retrieverklubben

STORT GRATTIS till alla vandringsprisvinnare 2021! 
Vinnarna och övriga placerade presenteras närmare i kommande nummer av Charmören.

Årets Lady-Trofé

J FEEDBACK’S AMERICAN DREAM J FEEDBACK’S AMERICAN DREAM

Vinnare 2021: J FEEDBACK’S AMERICAN DREAM
Ägare: Pia Schenström Thunberg och Ola Thunberg
Totalpoäng: 63,5 p


Instiftare: Gerty Lindblad, Södertälje, 1997

Priset utdelas årligen och är ständigt vandrande.
Priset ska särskilt premiera tik som visar goda resultat även i veteranålder,
dock är meriteringsperioden inte begränsad, utom vad avser valpkullar, se nedan.
De priser som erhållits i veteranålder fr o m 8-årsdagen multipliceras med faktorn 1,5
(Obs! att exvis ett BIM erövrat i veteranålder ger högre totalpoäng än ett BIR erövrat före 8 års ålder).

Priset kan erövras endast en gång av en och samma tik. Priset kan ej utdelas postumt.
Endast svenska meriter räknas och priset utdelas endast till svenskägd tik, ägd av medlem av FRK.
Endast en merit per prov/utställningstillfälle får räknas.

Poäng för valpkull erhålls endast om båda föräldrarna vid parningstillfället har både jakt- (minst 2 Nkl) och utställningsmerit (minst VG efter 15 mån) samt i övrigt följer FRKs regler för valpförmedling vad gäller hälsa mm. Det innebär bl a att tik och hanhund ej får paras före två års ålder.

Poäng får räknas för: 5 utställnings-, 5 jaktprovs-, 2 viltspårsresultat samt 2 valpkullar.
Priset består av en tennskål med inskription och en bok där varje års vinnare presenteras (båda är ständigt vandrande) samt diplom till var och en som ett bestående minne.

Årets Jaktflat

SE JCH STARFLATS ASTRA SE JCH STARFLATS ASTRA

Vinnare 2021: SE JCH STARFLATS ASTRA
Ägare: Camilla Jakobsen
Totalpoäng: 32 p


Instifare: Karin Smedlund, Lena Bratsberg-Karlsson, Erica Berglund, 2005

Vandringspriset är instiftat för att hedra minnet av far, dotter och son som redan i tidiga år utmärkte sig som enormt arbetsvilliga och trogna apportörer:

  • Hampus, SoNJCh IntNordDKUCh Lady Doc's Humbug 89.05.16 – 04.06.18
  • Shanty, NordJCh SoFinUCh Searover Shanty 92.09.28 - 05.01.10
  • Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star 95.05.17 – 05.01.211

Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga Flatcoated retrievern.

Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda Flatcoated retriever på jaktprov.
Resultatet av tre jaktprov i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas. Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj.

I Buff's spår

SE VCH WIDOMAIN BACCHUS AF YRA SE VCH WIDOMAIN BACCHUS AF YRA

Vinnare 2021: SE VCH WIDOMAIN BACCHUS AF YRA
Ägare: Jonas Davidsson
Totalpoäng: 66 p


Instiftare: Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson, 1991

De tre bästa resultaten på viltspårsprov får räknas.
”Provets bästa hund” kan enbart tillgodoräknas från ett ordinarie prov.

Om högst uppnådda poängsumma delas av två eller flera hundar skall eventuella övriga resultatunder året räknas för dessa. Om hundarna därefter inte kan skiljas åt avgör de samlade meriterna under tidigare år.
Skulle inte heller detta fälla avgörande vinner den hund som är äldst.

Årets Lydnadsflat

LD 1 ZEBULONS ANCHOR INN LD 1 ZEBULONS ANCHOR INN

Vinnare 2021: LD 1 ZEBULONS ANCHOR INN
Ägare: Nina Näslund
Totalpoäng: 27 pInstiftare: FRK:s huvudstyrelse, 1992

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.
Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret uppnår högst poängsumma på max fem (5) starter plus eventuella extrapoäng enligt tabellen.

Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, samt uppgifter om härstamning (fader - moder), tillika uppgift på ägare och de meriter som möjliggjorde vinsten.

Priset skall vara klubbens sekreterare tillhanda 14 dagar före nästkommande klubbmöte.

Årets Bruksflat

HÖGTRYCKETS FANTASTISKA YRVÄDER HÖGTRYCKETS FANTASTISKA YRVÄDER

Vinnare 2021: HÖGTRYCKETS FANTASTISKA YRVÄDER
Ägare: Jenny Marklund
Totalpoäng: 16 p


Instiftare: FRK:s huvudstyrelse, 1992

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben.

Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.
Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret uppnår högst poängsumma på max tre (3) starter plus eventuella extrapoäng enligt tabellen.

Med priset följer en bok, där vinnaren ombesörjer att foto på hunden sätts in, samt uppgifter om härstamning (fader - moder), tillika uppgift på ägare och de meriter som möjliggjorde vinsten.

Priset skall vara klubbens sekreterare tillhanda 14 dagar före nästkommande klubbmöte.

 

Winstons Allroundpris

J SKEPPARTORPS TALE OF PETER RABBIT J SKEPPARTORPS TALE OF PETER RABBIT

Vinnare 2021: J SKEPPARTORPS TALE OF PETER RABBIT
Ägare: Linda Bjord
Totalpoäng: 27 p


Instiftare: Erica Berglund, 2005

Vandringspriset är instiftat till minne av Sveriges första femfaldiga champion;
Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star, 95.05.17 – 05.01.21

Den flatcoated retriever som visade vad begreppet ”allround” verkligen står för.
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte.
Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga allroundhunden Flatcoated retriever.

STATUTER
Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda allroundflat i enlighet med tabell.
För att vara kvalificerad till priset ska hunden ha pris från jaktprov under året.
Det bästa resultatet (OBS! endast ett resultat) från varje disciplin nedan ska skickas in.

Endast meriter tagna i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas. Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj. I första hand ska vinnare utses från de som har högst poäng från fyra eller fem discipliner, i andra hand tre discipliner osv. Om två eller flera hundar erhåller samma poäng så vinner den hund som är yngst.

Vinnaren ska i den medföljande boken sätta in bild av vinnande hund, anteckna årtal, hundens namn, ägare samt resultat. Vinnaren förbinder sig att returnera priset till FRK:s sekreterare i god tid före nästkommande klubbmöte. Även donator får tävla om priset.