Utmärkelser Flatcoated retrieverklubben

VANDRINGSPRISER 2020 !
 

De vandringspriser som gick att ansöka om 2020 är: 
Lady-Trofén
Årets Jaktflat
I Buff's Spår
Årets Lydnadsflat
Årets Bruksflat
Winstons VP (inga utställningsmeriter får tillgodoräknas i år enl ök med instiftare)

De vandringspriser som utgår (tillfälligt) under 2020 är:
Årets Flat
Mardis Minne
Frida-Nalles VP
Bonnies VP

STORT GRATTIS till 2020 års vinnare!

Flatcoated retrieverklubbens Lady-Trofé - Gerty Lindblad, Södertälje

J Lustans Daredevil J Lustans Daredevil

På grund av ändrade regler i valpförmedling och veteranålder, har FRK tillsammans med Åsa Dunberg, som var god vän till instiftaren, ändrat statuterna i Gertys anda fr.o.m. 2018.

Priset ska särskilt premiera tik som visar goda resultat även i veteranålder, dock är meriteringsperioden inte begränsad, utom vad avser valpkullar. Poäng får räknas för: 5 utställnings-, 5 jaktprovs-, 2 viltspårsresultat samt 2 valpkullar enligt tabell. De priser som erhållits i veteranålder fr o m 8 årsdagen multipliceras med faktorn 1,5.

Vinnare 2020: J Lustans Daredevil
Ägare: Karin och Tomas Holmgren

Årets Jaktflat - Karin Smedlund, Lena Bratsberg-Karlsson, Erica Berglund

J Il Sano's Baccara J Il Sano's Baccara

Vandringspriset är instiftat för att hedra minnet av far, dotter och son som redan i tidiga år utmärkte sig som enormt arbetsvilliga och trogna apportörer:

  • Hampus, SoNJCh IntNordDKUCh Lady Doc's Humbug 89.05.16 – 04.06.18
  • Shanty, NordJCh SoFinUCh Searover Shanty 92.09.28 - 05.01.10
  • Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star 95.05.17 – 05.01.211

Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga Flatcoated retrievern.

Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda Flatcoated retriever på jaktprov.
Resultatet av tre jaktprov i Sverige under det gångna året får tillgodoräknas. Hunden ska vara svenskregistrerad och föras av ägaren eller dennes familj.

Vinnare 2020: J Il Sano's Baccara
Ägare: Emilia Bengtsdottir

I Buff's spår - Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson

SE VCH Hedda SE VCH Hedda

De tre bästa resultaten på viltspårsprov får räknas. ”Provets bästa hund” kan enbart tillgodoräknas från ett ordinarie prov. Om högst uppnådda poängsumma delas av två eller flera hundar skall eventuella övriga resultatunder året räknas för dessa. Om hundarna därefter inte kan skiljas åt avgör de samlade meriterna under tidigare år. Skulle inte heller detta fälla avgörande vinner den hund som är äldst.

Vinnare 2020: SE VCH Hedda
Ägare: Eva Hallén

Årets Lydnadsflat - Styrelsen

LD 1 Zebulons Anchor Inn LD 1 Zebulons Anchor Inn

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben.  Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte. Det ekipage vinner, som under verksamhetsåret uppnår högst poängsumma på max fem (5) starter plus eventuella extrapoäng enligt tabell.

Vinnare 2020: LD 1 Zebulons Anchor Inn
Ägare: Nina Näslund

Årets Bruksflat - Styrelsen

SPH I LD STARTKLASS Ryegate's The Real Deal SPH I LD STARTKLASS Ryegate's The Real Deal

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben. Det ekipage vinner som under verksamhetsåret uppnår högst poängsumma på max tre (3) starter plus eventuella extrapoäng enligt tabell.Dubbla vinnare 2020 - två ekipage uppnådde samma poängVinnare 2020: SPH I LD STARTKLASS Ryegate's The Real Deal
Ägare: Maria Lilja
 

SE VCH SPH I SE RALLYCH RLD N&F&A LD STARTKLASS Conover's Mount Spurr SE VCH SPH I SE RALLYCH RLD N&F&A LD STARTKLASS Conover's Mount Spurr
Vinnare 2020: SE VCH SPH I SE RALLYCH RLD N&F&A LD STARTKLASS
Conover's Mount Spurr
Ägare: Maria Svensson

Winstons Allroundpris - Erica Berglund

SE VCH RLD N LD STARTKLASS Flat On Tracks Believe In Freja SE VCH RLD N LD STARTKLASS Flat On Tracks Believe In Freja

Vandringspriset är instiftat till minne av Sveriges första femfaldiga champion; Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star, 95.05.17 – 05.01.21. 

Priset tilldelas årets framgångsrikaste svenskägda allroundflat i enlighet med tabell. För att vara kvalificerad till priset ska hunden ha pris från jaktprov under året. Det bästa resultatet från varje disciplin räknas: jaktprov, bruksprov, lydnadsprov och viltspår (utställning utgår tillfälligt under 2020). I första hand ska vinnare utses från de som har högst poäng från fyra discipliner, i andra hand tre discipliner osv. Om två eller flera hundar erhåller samma poäng, vinner den hund som är yngst.


Vinnare 2020: SE VCH RLD N LD STARTKLASS Flat On Tracks Believe In Freja
Ägare: Tina Lönn