Vandringspriser Flatcoated retrieverklubben

Årets Flatcoated retriever - Vandringspriset är skänkt av Nordsjö AB, Malmö.

SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown

Priset tilldelas årets framgångsrikaste Flatcoated Retriever på jaktprov och utställning.

Hunden skall, för att vara meriterad,
ha erövrat pris på två officiella utställningar
och två jaktprov i Sverige.

Hunden skall föras av ägare eller dennes
familjemedlem. Alla medlemmar i Flatcoated Retrieverklubben
äger rätt att tävla om priset.

Vinnare 2018: SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown
Ägare: Tina Engström

Mardis minne - Ann Edman, kennel Waterproof.

SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown

Till minne av Sveriges första Jaktprovschampion av Flatcoated Retriever, SJCh IntNordUCh Puhs Frigga.

Priset utdelas årligen på Flatcoated Retrieverklubbens årsmöte till den Flatcoated som under året uppnått bäst resultat på elitklass jaktprov samt erhållit CK på utställning. Priset är ständigt vandrande.

Vinnare 2018: SE JCH SE UCH DK UCH SE VCH Engsboda Sugar Brown
Ägare: Tina Engström

Årets Jaktflat - Karin Smedlund, Lena Bratsberg-Karlsson, Erica Berglund

J Bez-Ami’s This Is Why I’m Hot J Bez-Ami’s This Is Why I’m Hot

Vandringspriset är instiftat för att hedra minnet av far, dotter och son som redan i tidiga år utmärkte sig som enormt arbetsvilliga och trogna apportörer:

  • Hampus, SoNJCh IntNordDKUCh Lady Doc's Humbug 89.05.16 – 04.06.18
  • Shanty, NordJCh SoFinUCh Searover Shanty 92.09.28 - 05.01.10
  • Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star 95.05.17 – 05.01.211

Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga Flatcoated retrievern.

Vinnare 2018: J Bez-Ami’s This Is Why I’m Hot
Ägare: Marie Bergland

Frida-Nalles VP - Karin Smedlund

C.I.E. SE U(U)CH NO UCH GB SH CH  SE V-13-14-15-16 NO V-15-16 FI V-12-15 EUW-15 & WW-17 Castlerock Simply Magic C.I.E. SE U(U)CH NO UCH GB SH CH SE V-13-14-15-16 NO V-15-16 FI V-12-15 EUW-15 & WW-17 Castlerock Simply Magic

Priset är instiftat till minnet av alla härliga framgångar på utställning med Frida, IntNordUCh Lady Doc's Josefina (76-06.07-89.08.09) och hennes son Nalle, NV-85 NUCh Lady Doc's Natanael (81.05.05-92.02.03) Vandringspriset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Även donator får tävla om priset.

Vinnare 2018: C.I.E. SE U(U)CH NO UCH GB SH CH SE V-13-14-15-16 NO V-15-16 FI V-12-15 EUW-15 & WW-17 Castlerock Simply Magic 
Ägare: Anette Dyrén

I Buff's spår - Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson

SE VCH Hedda SE VCH Hedda

De tre bästa resultaten på viltspårsprov får räknas. Om högst uppnådda poängsumma delas av två eller flera hundar skall eventuella övriga resultatunder året räknas för dessa. Om hundarna därefter inte kan skiljas åt avgör de samlade meriterna under tidigare år. Skulle inte heller detta fälla avgörande vinner den hund som är äldst.

Vinnare 2018: SE VCH Hedda
Ägare: Eva Hallén

Bonnies VP - Tina och Peter Boltorp

SE VCH Lustans Misty Morning SE VCH Lustans Misty Morning

Vandringspris att utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte till den Flatcoated Retriever som uppnått högsta poäng i de olika disciplinerna jaktprov, viltspår och utställning. Meriterna skall vara erhållna på officiella prov och utställningar i Sverige under det gångna året. Priset skall vandra i tio år. Den hund som har flest inteckningar erhåller det för alltid.

Priset skänktes 1992 som en följd av att Bonnie, SJCh IntSNUCh Almanza Born To Be Alive tog hem Du'Vann VP för alltid. Priset utdelades första gången på klubbmötet 1993 för uppnådda tävlingsresultat under 1992.

Vinnare 2018: SE VCH Lustans Misty Morning
Ägare: Kia Dahlström

Årets Lydnadsflat - Styrelsen

LP I LP II LP III SE LCH Bergnäsgårdens Yves Saint Laurent LP I LP II LP III SE LCH Bergnäsgårdens Yves Saint Laurent

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben. Hunden skall lägst ha 2:apris i kvalitetsbedömning på officiell utställning. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.

Vinnare 2018: LP I LP II LP III SE LCH Bergnäsgårdens Yves Saint Laurent
Ägare: Nina Näslund

Flatcoated retrieverklubbens Lady-Trofé - Gerty Lindblad, Södertälje 

SE UCH SE VCH NO VCH HE VW-18 Lustans Camelons Saphira SE UCH SE VCH NO VCH HE VW-18 Lustans Camelons Saphira

På grund av ändrade regler i valpförmedling och veteranålder, har FRK tillsammans med Åsa Dunberg, som var god vän till instiftaren, ändrat statuterna i Gertys anda fr.o.m. 2018.

Priset ska särskilt premiera tik som visar goda resultat även i veteranålder, dock är meriteringsperioden inte begränsad, utom vad avser valpkullar.

Vinnare 2018: SE UCH SE VCH NO VCH HE VW-18 Lustans Camelons Saphira
Ägare: Karin Holmgren

Winstons Allroundpris - Erica Berglund

RLD N RLD F Skeppartorps Hope For The Future RLD N RLD F Skeppartorps Hope For The Future

Vandringspriset är instiftat till minne av Sveriges första femfaldiga champion; Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star, 95.05.17 – 05.01.21 Den flatcoated retriever som visade vad begreppet "allround" verkligen står för. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga allroundhunden Flatcoated retriever.

Vinnare 2018: RLD N RLD F Skeppartorps Hope For The Future
Ägare: Jessica Holmström

Årets Bruksflat - Styrelsen

Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben. Hunden skall lägst ha 2:apris i kvalitetsbedömning på officiell utställning. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.

Inga sökande 2018