FLATCOATED RETRIEVERKLUBBENS VANDRINGSPRISER

Årets Flatcoated retriever
Vandringspriset är skänkt av Nordsjö AB, Malmö och är ständigt vandrande. Priset tilldelas årets framgångsrikaste Flatcoated Retriever på jaktprov och utställning.

 

Mardis Minne
Till minne av Sveriges första Jaktprovschampion av Flatcoated Retriever, SJCh IntNordUCh Puhs Frigga. Priset utdelas årligen på Flatcoated Retrieverklubbens årsmöte till den Flatcoated som under året uppnått bäst resultat på elitklass jaktprov. Priset är ständigt vandrande

Ann Edman, kennel Waterproof

Bonnie's VP
Vandringspris att utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte till den Flatcoated Retriever som uppnåt högsta poäng i de olika disciplinerna jaktprov, viltspår och utställning. Meriterna skall vara erhållna på officiella prov och utställningar i Sverige under det gångna året. Priset skall vandra i tio år. Den hund som har flest inteckningar erhåller det för alltid. Priset skänktes 1992 som en följd av att Bonnie, SJCh IntSNUCh Almanza Born To Be Alive tog hem Du'Vann VP för alltid. Priset utdelades första gången på klubbmötet 1993 för uppnådda tävlingsresultat under 1992.
Tina och Peter Boltorp

Frida-Nalles VP
Priset är instiftat till minnet av alla härliga framgångar på utställning med Frida, IntNordUCh Lady Doc's Josefina (76-06.07-89.08.09) och hennes son Nalle, NV-85 NUCh Lady Doc's Natanael (81.05.05-92.02.03) Vandringspriset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Även donator får tävla om priset.
Karin Smedlund

I Buff's spår
De tre bästa resultaten på viltspårsprov får räknas. Om högst uppnådda poängsumma delas av två eller flera hundar skall eventuella övriga resultatunder året räknas för dessa. Om hundarna därefter inte kan skiljas åt avgör de samlade meriterna under tidigare år. Skulle inte heller detta fälla avgörande vinner den hund som är äldst.
Gunilla Lefwerth och Olov Olofsson

 

Flatcoated retrieverklubbens Lady-Trofé
Priset är instiftat av Grety Lindblad, Södertälje. Priset utdelas årligen och är ständigt vandrande.
Priset ska särskilt premiera tik som visar goda resultat även i veteranålder, dock är meriteringsperioden inte begränsad, utom vad avser valpkullar, se nedan.
De priser som erhållits i veteranålder fr o m 7-årsdagen multipliceras med faktorn 1,5 (Obs! Exvis ett BIM erövrat i veteranålder ger högre totalpoäng än ett BIR erövrat före 7 års ålder).
Priset kan erövras endast en gång av en och samma tik. Priset kan ej utdelas postumt..
Endast svenska meriter räknas och priset utdelas endast till svenskägd tik, ägd av medlem av FRK.
Endast en merit per prov/utställning stillfälle får räknas.
Poäng för valpkull erhålls endast om valpkullen är avlad enligt FRK:s rekommendationer. Det innebär bl a att tik och hanhund ej får paras före två års ålder och tik ej efter sju års ålder.
Poäng får räknas för: 5 utställnings-, 5 jaktprovs-, 2 viltspårsresultat samt 2 valpkullar.
Priset består av en tennskål med inskription och en bok där varje års vinnare presenteras (båda är ständigt vandrande) samt diplom till var och en som ett bestående minne.

Årets Bruksflat
Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben. Hunden skall lägst ha 2:apris i kvalitetsbedömning på officiell utställning. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.
Styrelsen

Årets Lydnadsflat
Rätt att tävla om priset äger hund som ägs/förs av medlem i Flatcoated Retrieverklubben. Hunden skall lägst ha 2:apris i kvalitetsbedömning på officiell utställning. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen på FRK:s ordinarie klubbmöte.
Styrelsen

Årets Jaktflat
Vandringspriset är instiftat för att hedra minnet av far, dotter och son som redan i tidiga år utmärkte sig som enormt arbetsvilliga och trogna apportörer.
Hampus, SoNJCh IntNordDKUCh Lady Doc's Humbug
89.05.16 – 04.06.18
Shanty, NordJCh SoFinUCh Searover Shanty
92.09.28 - 05.01.10
Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star
95.05.17 – 05.01.211
Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga Flatcoated retrievern.
April 2005 ~ Karin Smedlund/Lena Bratsberg-Karlsson/Erica Berglund

Winstons Allroundpris
Vandringspriset är instiftat till minne av Sveriges första femfaldiga champion; Winston, NordJCh IntoSoFinUCh SoNBCh SLCh SVCh LP Xellent Star, 95.05.17 – 05.01.21 Den flatcoated retriever som visade vad begreppet "allround" verkligen står för. Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med Flatklubbens årsmöte. Framtida revidering förbehålls för att prioritera den jaktliga allroundhunden Flatcoated retriever.
Maj 2005 ~ Erica Berglund