UNGDOMSGRUPPEN

Syfte: Att locka fler ungdomar att vilja bli aktiva inom apportering och övrig hundsport.  

Arbetsbeskrivning:

  • Följa Flatcoated retrieverklubbens riktlinjer
  • Ordna aktiviteter
  • Göra budget för aktiviteterna
  • Skapa en verksamhetsplan för kommande år
  • Hålla möten med minnesanteckningar 4 gånger per år
  • Ge information om ungdomsgruppen i tidningen Charmören, på Flatcoated retrieverklubbens hemsida och på Flatcoated retrieverklubbens Facebooksida
  • Hålla ett "register" över medlemmar i ungdomsgruppen
  • Se till att medlemmar i ungdomsgruppen är medlemmar i Flatcoated retrieverklubben (för att försäkring ska gälla).

För att komma i kontakt med Ungdomsgruppen går det bra att maila till: ungdom@frk.nu


Representanter för ungdomsgruppen 2018 är:

Andrea Stenlund
Tilde Udin
Victoria Ekenberg
Vendela Sandell
Esther Morberg

Tilde Udin Tilde Udin
Andrea Stenlund Andrea Stenlund