UNGDOMSGRUPPEN

Syfte: Att locka fler ungdomar att vilja bli aktiva inom apportering och övrig hundsport.  

Arbetsbeskrivning:

  • Följa Flatcoated retrieverklubbens riktlinjer
  • Ordna aktiviteter
  • Göra budget för aktiviteterna
  • Skapa en verksamhetsplan för kommande år
  • Hålla möten med minnesanteckningar 4 gånger per år
  • Ge information om ungdomsgruppen i tidningen Charmören, på Flatcoated retrieverklubbens hemsida och på Flatcoated retrieverklubbens Facebooksida
  • Hålla ett "register" över medlemmar i ungdomsgruppen
  • Se till att medlemmar i ungdomsgruppen är medlemmar i Flatcoated retrieverklubben (för att försäkring ska gälla).

För att komma i kontakt med Ungdomsgruppen går det bra att maila till: ungdom@frk.nu


Ungdomsgruppens representanter
Sara Leppänen (sammankallande)
Andrea Stenlund
Tilde Udin
Esther Morberg
Therese Hansson

Esther Morberg
Andrea Stenlund
Tilde Udin Tilde Udin