Protokollarkiv 2004-2018

Protokoll 2017

Notering: En del av nedanstående protokoll är justerade men ej inscannade undertecknade, dessa kommer att bytas ut till  undertecknade protokoll när det är klart.

Avelsrådets minnesanteckningar 2017

Protokoll 2016

Notering: En del av nedanstående protokoll är justerade men ej inscannade undertecknade, dessa kommer att bytas ut till  undertecknade protokoll när det är klart.

Avelsrådets minnesanteckningar 2016

Protokoll 2015

Notering: En del av nedanstående protokoll är justerade men ej inscannade undertecknade, dessa kommer att bytas ut till  undertecknade protokoll när det är klart.

Protokoll  2014

Notering: En del av nedanstående protokoll är justerade men ej inscannade undertecknade, dessa kommer att bytas ut till  undertecknade protokoll när det är klart.

Minnesanteckningar exteriördomarkonferensarbetsgruppen

Protokoll 2013

Notering: En del av nedanstående protokoll är justerade men ej inscannade undertecknade, dessa kommer att bytas ut till  undertecknade protokoll när det är klart.

Protokoll informationskommitté

Protokoll mental och jaktlig utvecklingskommitté

 Sammanfattning ur Avelsrådets minnesanteckningar

2013-03-03

 • På senaste mötet inom avelsrådet diskuterades framstegen inom samarbetsprojektet med HundGenetikGruppen.
 • Långtidsstudien av valpar födda 2012 (dvs delstudie 1) drar igång.
 • En satsning på blodprovtagning planeras till Club Show och Flatmästerskapet.
 • Tilläggas kan att om någon har en hund född 2012 som drabbas av RD, så betalar projektet för obduktionskostnaden för denna hund. Kontakta avelsrådet för vidare information.
 • Ett par fall av diagnostiserad RD har ej rapporterats in till SKK och avelsrådet håller på att utreda var de har fastnat.
 • En föreläsning planeras i samband med Club Show och den supé som anordnas samma kväll. Denna är öppen för alla intressenter och är gratis. Föreläsaren är ej 100 % spikad ännu så vi återkommer med mer info senare.
 • En översyn och uppdatering av den nya fliken "Hälsa" på hemsidan är på gång.

2013-05-06

 • Skriva om "Gröna tikar" på hemsidan.
 • Texten om ögonsjukdomar ska ut på hemsidan.
 • Marita och en veterinär kommer att vara på Club Show och ta blodprov på hundar födda 2012 som är med i långtidsstudien
 • Fått mail från djurägare om att hunden har fått fel ögondiagnos på SKK. Vi tittar vidare på det.
 • Fått indikationer på att hundar med Hypotyreos (sköldkörtelrubbning) går i avel. Beslutade att skriva en "liten" blänkare om vad det är i Charmören och även skriva att dessa hundar inte bör gå i avel då det strider mot SKKs grundregler.

2013-06-01

 • Delstudie 1 kommit igång både med blodprovstagning (Clubshow) och svar på enkäten.
 • Diskuterade att ändra texten på hemsidan där det står att hundarna ska vara 1 år när man tar blodprovet till bör vara 6 månader.
 • På delstudie 2 och 3 har vi fått underlagen för frågeenkäterna. Efter vissa justeringar bestämdes det att det var dags att skicka in dem till datainstitutet.
 • Diskuterade att ha en separat arbetsgrupp som tar hand om informationen från delstudierna.
 • Kontakt ha etablerats med skotska hälsokommittén.
 • Nordiska avelsrådskonferensen diskuterades. Försöka få till ett datum i november i Göteborg. 
 • Avelsbasinformationsansvarig diskuterades.
 • Diskuterade den låga svarsfrekvensen på Hälsoenkäten

2013-06-17

 • Delstudie 2 och 3: Marita skickar in enkäterna till datainstitutet. Läggs ut på hemsidan så fort det går.
 • Katarina ser till att det blir ändrat i texten på hemsidan till delstudie 1 till "bör vara minst 6 månader" istället för "ska var 1 år" när man tar blodprov.

2013-07-15

 • Fått från SKK att Flatten ska ingå i SRD-listan på grund av för djupt liggande ögon (önskan från Norge). Vi tycker inte att det är ett aktuellt problem. Skrivelse skickas till SKK.
 • Nordiska avelsrådskonferensen Katarina och Marita jobbar vidare.
 • Blodprovstagning för delstudierna kommer att erbjudas på Flatmästerskapet.

2013-08-19

 • Fått en förfrågan om vad avelsrådet tycker är äldsta åldern man kan para sin tik som aldrig har haft valpar. Vi pratade om att följa SKK:s grundregel med att tiken får vara högst 7 år.
 • Gick bra med blodprovstagningarna på FM. 37 st blodprov tagna!
 • Vi diskuterade en Uppfödarkonferensen till 2014.
 • Nordiska avelsrådskonferensen blir 23-24/11 i Göteborgstrakten.
 • Gunilla uppdaterade oss om Funktionsbeskrivning.

2013-09-23

 • Vi bestämde att följa SKK:s grundregler att äldsta åldern för att para sin tik som aldrig har haft  valpar  är högst 7 år.
 • Inbjudan till Nordiska avelsrådskonferensen har skickats till Finland, Norge och Danmark.

Protokoll 2012

Protokoll Huvudstyrelsen

 

Protokoll Mental och jaktlig utvecklingskommitté

 

Sammanfattning ur Avelsrådets minnesanteckningar

2012-12-18

 • Avtalet med HundGenetik Gruppen HGG är under färdigställande. En del arbete kvarstår men inom kort räknar vi med att skriva under avtalet. Samarbetet består av tre olika delstudier och det kommer att skrivas artiklar på hemsidan och i Charmören som förklarar dessa.
 • Uppföljning av utredningen av Y-sömnskatarakt inom vår ras kan inte göras. Detta är pga att för få hundar ögonlyses. Frågan skjuts på framtiden.
 • Ett nordiskt avelsrådsmöte planeras till 2013. Förslagsvis i samband med Club Show. Önskvärt vore att arrangera ett föredrag om avelsbas/inavelsgrad i samband med detta och passa på att bjuda in alla som är intresserade.
 • Gröna hanar diskuterades och olika sätt att få upp intresset för dessa.
 • Fler RD fall har diagnostiserats. Listan måste uppdateras. (OBS lathund för hur man hittar SKKs lista har lagts ut).

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004