Klubbhandbok

Stadgar

Antagna vid Flatcoated Retrieverklubbens årsmöte 2010-03-14
Fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubben 2010-07-03, att gälla från och med 2011-01-01.

Fler stadgar:

Regler och riktlinjer flatmästerskapet
 

Regler och riktlinjer Club Show

Regler och riktlinjer flattlägret

Klubbhandbok

Logo

Mässmaterial

Foldern "Flatcoated Retriever - en vän i vått och torrt".

Finns att beställa för sektioner och uppfödare.

Sektioner: Gratis folder och porto betalas av sektionen.

Uppfödare: 2 kr/st och porto betalas av beställaren.

Beställ detta material via e-post: flatbutiken@frk.nu

SKK:s (Svenska Kennelklubben) Föreningspaket

För att underlätta klubbarnas arbete har SKK:s Föreningskommittén tagit fram ett paket med dokument som beskriver föreningsarbete och SKK-organisationen.

Föreningspaketet hittas på SKKs hemsida: Föreningspaketet

De filer som har sufixet pdf kan bara ses med hjälp av Acrobat Reader.
Har du inte den på din dator kan du ladda hem den genom att klicka på ikonen här ovan.

Foto: Lena Karlsson