HEMSIDA & FACEBOOK

ARBETSBESKRIVNING HEMSIDESANSVARIG

 • Ska i samverkan med informationsansvarig i styrelsen hantera frågor rörande hemsidan
 • Tillser att hemsidan hålls uppdaterad med information tillhandahållen från styrelsen.
 • Är administratör på klubbens facebooksida.
 • Uppdaterar FRKs facebooksida i samband med större uppdateringar på hemsidan
 • Bevakar frågor/kommentarer på klubbens facebooksida och tillser att dessa besvaras/hanteras genom att kontakta aktuell ansvarig person i styrelsen.
 • Ansvarar för att presentera eventuella förslag på layout och design på klubbens hemsida för klubbstyrelsen att fatta beslut om.
 • Ska vid behov uppdatera hemsidan en gång per vecka.
 • Ansvarar för att vid behov genomföra utbildning avseende uppdatering av hemsidan för styrelsens medlemmar.

HEMSIDAN

 • Vid brådskande uppdateringar görs dessa av respektive ansvarig i styrelsen.

FACEBOOKSIDAN

 • Uppdateras förutom av hemsidesansvarig även av ansvarig för respektive funktion inom styrelsen
 • Frågor/kommentarer på sidan besvaras av berörd person i styrelsen beroende på frågans art.
 • För eventuella styrelsemedlemmar som inte är så aktiva på facebook och därmed riskerar missa frågor/kommentarer som rör deras specifika ansvarsområde, blir dessa kontaktade av hemsidesansvarig. Se punkt ovan under arbetsbeskrivning.