Kommersiella annonser i Charmören:
Helsida: 1 800 kr.
Halvsida: 1 200 kr.
1/4-dels sida: 600 kr.
Kontakta FRKs huvudstyrelse, hs@frk.nu eller redaktören Låtta Bergstrand, charmoren.frk@telia.com.


Annonsering planerade valpkullar i Charmören:
Annonsering av valpkull i Charmören är gratis men vidarebefodras inte automatiskt av valpförmedlingen. Du måste själv skicka annonsen till redaktionen.


Valpförmedlingens krav på anvisade kullar hittar du under länken Valpförmedling.

TIDNINGEN CHARMÖREN

Som medlem i Flatcoated retrieverklubben får Du klubbtidningen Charmören fyra gånger per år.


I tidningen hittar du bland annat:

  • Information från ordförande och övriga i styrelsen
  • Innehåller alltid aktuell information om våra "flattar"
  • Intressanta artiklar
  • Nya champions
  • Aktuella valpkullar
  • Information om vad som händer i våra sektioner
Nyhet är att du även kan läsa tidningen på nätet, kod finns på sidan 4.

Och självklart är hela tidningen i färg!

Redaktör:

Låtta Bergstrand

Nedergårdsgatan 17

416 54 Göteborg

Tel: 031-25 83 27

E-post: charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd:
Lotta Luciani
Lotta Strauss
Gudrun Brunnström

Utgivningsprogram

Nr 1: Manusstopp 17/1. Utkommer ca 21/2.
Nr 2: Manusstopp 17/5. Utkommer ca 22/6
Nr 3: Manusstopp 17/8. Utkommer ca 22/9
Nr 4: Manusstopp 8/11, 1/11 för julannonser. Utkommer ca 13/12.
 

Utgivare
Flatcoated retrieverklubben
Associerad med Svenska Spaniel och Retrieverklubben.

Ansvarig utgivare
Ordförande Monica Olofsson

Redaktion
Låtta Bergstrand

Om du blivit utan tidning:
Kontakta charmoren.frk@telia.com.

Adressändring:
Fyll i detta formulär.

Sist men inte minst:
Charmören blir vad Du gör den till! Skicka in material på det Du vill läsa om i Charmören! Digitala bilder önskas i upplösning 300 dpi förväntad tryckstorlek.