Avelsrådets arbete kan du följa via våra publicerade protokoll här på webben samt i Charmören, där vi har en egen information i varje nummer. Du är också välkommen att höra av dig till oss. 

Maria Skogsberg
Avelsansvarig adjungerad till styrelsen
Kontaktperson uppfödare och hanhundsägare,
RD-listor och HD-index
0707-19 07 44
avel@frk.nu 

Gunilla Lefwerth
Rådgivande
gunilla.lefwerth@gmail.com

Victoria Ekenberg -
Genetik & dataprogrammet Lathunden
ekenbeerg@live.se

Lena Hägglund -
Ögonfrågor
kenneloflanagan@gmail.com

Cecilia Edberg