AVELSBASINFORMATIONSRESEARCHER

Flatcoated retriever har problem med att den effektiva avelsbasen är för låg. Vi ser idag en ökad mängd drabbade individer som uppvisar olika sjukdomar som enligt veterinäruttalande kan bero på en begynnande inavels-depression. Hit hör cancer, allergier, autoimmuna sjukdomar mm.
För att gemensamt arbeta för en breddning av avelsbasen och på så sätt förbättra hälsostatusen för vår ras införs en avelsbasinformationsresearcher.

Syfte/mål: Att bredda avelsbasen.

Genom att: Ta fram information och artiklar om den snäva avelsbasens effekter och tillsammans med avelsrådet sprida denna information till uppfödare, hanhundsägare och blivande valpköpare, via hemsidan, Charmören, träffar mm.

Avelsbasinformationsresearcher är adjungerad till avelsrådet.