ARBETSUTSKOTT, AU

Arbetsbeskrivning:
Beslutar i ärenden mellan möten. Samtliga beslut protokollförs och fastställs av huvudstyrelsen på nästkommande styrelsemöte.