Planerade sammanträdesdatum 2018
Nästa styrelsemöte 26 februari
HS möten
17 mars 2018 Sektionsdag
18 mars 2018 Fullmäktigemöte
(2018-02-21)

Ordförande
 

Vakant 

Exteriöransvarig

Susanna Hagman, Knutby
Mobil: 0739 - 35 43 85

E-post: exterior@frk.nu

Vice ordförande, avelsansvarig och informationsansvarig

Marie Carlsson, Nyköping

Telefon: 0155-24 16 42

Mobil: 0705 - 25 83 31

E-post: avel@frk.nu

Sekreterare (postmottagare)

Annelie Karlsson Karjalainen
Kavlås Värdshuset  
522 93 Tidaholm

Mobil: 0730-77 42 99

E-post: sekreterare@frk.nu

Kassör

Jessica Svensson
Södra Vägen 8
355 73  Gemla
Mobil: 0736 - 12 34 20
E-post: kassor@frk.nu

Suppleant 2
Maritha Forss, Brunflo
Mobil: 0730 - 57 63 21

E-post: supp2@frk.nu

Jaktansvarig, 
Sektionsansvarig och utbildningsansvarig
Suppleant 1

Peter Flinck, Gnesta
Mobil: 0707 - 21 43 19

E-post: jakt@frk.nu

Biträdande Exteriöransvarig
Catarina Wingård, Vendelsö
Mobil: 0704 - 50 89 71
E-post bitrexterior@frk.nu

Biträdande jaktansvarig
Willy Gustafsson, Sollebrunn
Mobil: 0706326037 
E-post bitrjakt@frk.nu

Marie Carlsson, v ordförande
Jessica Svensson, kassör
Annelie Karlsson Karjalainen, sekreterare

Andrea Stenlund

Andrea Stenlund
Tilde Udin
Victoria Ekenberg
E-post: ungdom@frk.nu

Willy Gustafsson
Hans Olofsson
Annelie Mattsson
E-post: jakt@frk.nu

Marie Carlsson
Veda Stora
611 94 Nyköping
Telefon: 0155-24 16 42
Mobil: 0705 - 25 83 31
E-post: avel@frk.nu

Gunilla Lefwerth, Norrtälje
Mobil: 0706 - 87 76 49
Maritha Forss, Brunflo
Mobil: 0730 - 57 63 21

Lotta Luciani
Låtta Bergstrand

Hälsoenkäten:
Marianne Johansson
E-post: vattlestugan@hotmail.com
 
Ögonfrågor: Lena Hägglund
E-post: flatcoat@algonet.se

Kjell Ekström, Gnesta
Mobil: 0768 - 37 89 16
E-post: kjell.ekstrom@bahnhof.se

Lars Berglund
Mobil: 0709 - 96 50 60
E-post:
lars14berglund@gmail.com

Carina Lundeklev
Eva Wiegert
 

Låtta Bergstrand - redaktör
E-post 
charmoren.frk@telia.com

Marie Carlsson -
ansvarig utgivare
E-post: ordforande@frk.nu
Redaktionsråd:
Lotta Luciani
Lotta Strauss
Gudrun Brunnström

Sammankallande
Ann-Sofie Höljestam

Lena Hägglund

E-post: valberedning@frk.nu

Facebook
Peter Flinck
E-post: supp1@frk.nu

Tillfällig webbansvarig
Åse Rönnblom Gustafsson
E-post: hemsida@frk.nu

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
820 46 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Viltspårskritiker:
Marianne Johansson
Enbyvägen 3
647 51 Åkers Styckebruk
Tel: 0159 - 304 05
E-post: kennel@quietrunners.se

MH protokoll & utställningskritiker:
Annelie Karlsson Karjalainen
Kavlås Värdshuset  
522 93 Tidaholm
Mobil: 0730 - 77 42 99
E-post: sekreterare@frk.nu

Marita Stigelius
Älvsåkersvägen 541
434 96 Kungsbacka
Telefon: 0300 - 221 36
Mobil: 0705 - 12 57 15

Katarina Morsk
Vallhall 6
734 91 Hallstahammar
Telefon: 0220 - 262 66
Mobil: 0732 - 36 70 37

E-post till båda ovanstående:
halsostudier@frk.nu

Åse Rönnblom Gustafsson
E-post: rowan@rowanblossom.com