Nästa HS-möte:
13-14 november

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Hanna Driscoll

MARIA ESBJÖRNSSON LAKATOS
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON, ledamot
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
KRISTINA PETTERSSON, Ledamot
utbildning@frk.nu
 
CHRISTER HARMSUND, Ledamot
jakt@frk.nu
GEIR OVE ANDERSEN, Ledamot
exterior@frk.nu
HANNA DRISCOLL, ledamot
info@frk.nu
ANNICA PÅLSSON, 1 suppleant
supp1@frk.nu
MARTIN SVÄRD, 2 suppleant
supp2@frk.nu

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Evi-Liis Orgla-Nyström
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
 Eva Hörnmark

Sofie Helin s.k.
Sören Svärd
Mats Tapani
valberedning@frk.nu

Kommittéer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Maria Skogsberg ordf/s.k
Ansvarig handläggare avelsfrågor adjungerad till styrelsen
Kontaktperson uppfödare och hanhundsägare
0707-19 07 44

avel@frk.nu

Gunilla Lefwert - rådgivande
Viktoria Ekenberg - Lathunden och genetikfrågor
Lena Hägglund - Ögonfrågor
Maria Skogsberg - RD-listor och HD-index
Cecilia Edberg 

Adj. Hälsoenkäter: 
Marianne Johansson
vattlestugan@hotmail.com

Hanna Driscoll s.k
Låtta Bergstrand
Annica Pålsson
Lena Rösiö

Christer Harmsund s.k
Andreas Fälth
Hans Olofsson
Ingrid Andrén

Geir Ove Andersen s.k
Lotta Strauss
Lena Rösiö

Viktoria Eriksson valp@frk.nu

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster: 
Hanna Driscoll

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Hanna Driscoll
Lotta Strauss
Martin Svärd

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Maria Skogsberg - s.k och cancerprojektet, dödsfallsrapportering samt RD
Marita Stigelius och Katarina Morsk - 2012-projektet
Lena Hägglund -Chorioretinopati

Maria Skogsberg s.k.
Helena Sandström
Inger Karlsson
Christina Drottsgård

Maria Skogsberg, SE
Gunbjörg Björneboe, NO
Randi Pedersen, DK 
Kirsi Nieminen, FI

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson

Lena Östhed s.k.
Therese Olander
Carin Mortensen Olausson
Ing-Marie Lindh

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu