Nästa möte:
HS 2019-02-14

Sektionsträff 2019
2019-03-16 kl. 10.00,
Scandic, Upplands Väsby

Fullmäktige 2019 
2019-03-17  kl. 11.00,
Scandic, Upplands Väsby

Arbetsutskott (AU) består av Monica Olofsson, Helena Svensson och Tina Engström.

MONICA OLOFSSON (Ordförande)
0708-77 24 50
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON (ledamot)
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
TINA ENGSTRÖM (ledamot)
0709-46 03 09
jakt@frk.nu
KARIN FRIBERG (ledamot)
0723-161371
avel@frk.nu
 
SARA LEPPÄNEN (ledamot)
ungdom@frk.nu
 
GEIR OVE ANDERSEN (adjungerad)
exterior@frk.nu
VICTORIA COLLÉN (adjungerad)
kassor@frk.nu
ANDREAS NORDLING (1 suppleant)
hemsida@frk.nu
ANETTE KJELLQVIST (2 suppleant)
0707-56 00 67
utbildning@frk.nu

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Marie Hansson
Revisor 2: Eva Sander
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
Eva Wiegert

Ann-Sofie Höijenstam s.k 
Lena Hägglund
Jessica Hagman
valberedning@frk.nu

Kommitteer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Karin Friberg ordf/s.k -
Avelsansvarig 
Kontaktperson uppfödare och hanhundsägare
0723 - 16 13 71

avel@frk.nu

Gunilla Lefwerth
Viktoria Eriksson - RD-listor
Victoria Ekenberg - Genetik, Lathunden

Adj. Långtidsstudier:
Katarina Morsk
Marita Stigelius
halsostudier@frk.nu 

Adj. Hälsoenkäter:
Marianne Johansson
vattlestugan@hotmail.com
 
Adj. Ögonfrågor:
Lena Hägglund
flatcoat@algonet.se

Informationskommitté
Monica Olofsson ordf/s.k
Låtta Bergstrand
Andreas Nordling

Tina Engström ordf/s.k
Linda Vågberg
Anna-Lena Wendt
Kurt Idulv

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Monica Olofsson
Webmaster: 
Andreas Nordling

Facebookansvarig:
Monica Olofsson

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Monica Olofsson
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Monica Olofsson

Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Gudrun Brunnström
Lotta Strauss
Karin Friberg

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Karin Friberg s.k
Maria Köhlström
Andreas Fälth
Brita Rydbäck

Karin Friberg s.k
Helena Sandström
Inger Karlsson
Anette Dyrén

Sara Leppänen s.k
Andrea Stenlund
Therese Hansson
Tilde Udin
Esther Morberg

Tina Engström s.k
Hans Olofsson
Sune Nilsson

Tina Engström s.k
Anette Kjellkvist
Karin Friberg
Therese Olander

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

MH kritiker
Anette Kjellqvist Dalaviksvägen 50
448 96 Tollered
E-post: utbildning@frk.nu

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu