Nästa HS-möte:
4 maj

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Viktoria Collén

MARIA ESBJÖRNSSON LAKATOS
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON, ledamot
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
VIKTORIA COLLÉN, ledamot
kassor@frk.nu
KRISTINA PETTERSSON, Ledamot
utbildning@frk.nu
 
CHRISTER HARMSUND, Ledamot
jakt@frk.nu
GEIR OVE ANDERSEN, Ledamot
exterior@frk.nu
HANNA DRISCOLL, ledamot
info@frk.nu
ANNICA PÅLSSON, 1 suppleant
supp1@frk.nu
MARTIN SVÄRD, 2 suppleant
supp2@frk.nu

FB-R kontakt: Lena Östhed fbr@frk.nu
Avelsansvarig: Vakant, tf tills vidare ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Evi-Liis Orgla-Nyström
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
 Eva Hörnmark

Sofie Helin s.k.
Sören Svärd
Mats Tapani
valberedning@frk.nu

Kommitteer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Uppdateras inom kort...

Hanna Driscoll s.k
Låtta Bergstrand
Annica Pålsson
Lena Rösiö

Christer Harmsund s.k
Andreas Fälth
Hans Olofsson

Geir Ove Andersen s.k
Lotta Strauss
Lena Rösiö

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster: 
Hanna Driscoll

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Hanna Driscoll
Lotta Strauss
Martin Svärd

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Uppdateras inom kort...

Maria Skogsberg s.k.
Helena Sandström
Inger Karlsson
Christina Drottsgård

Christer Harmsund s.k
Uppdateras inom kort...

Lena Östhed s.k.
Uppdateras inom kort...

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu