Nästa HS-möte:
8 april

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Viktoria Collén

MARIA ESBJÖRNSSON LAKATOS
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON, ledamot
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
VIKTORIA COLLÉN, ledamot
kassor@frk.nu
KRISTINA PETTERSSON, Ledamot
utbildning@frk.nu
 
CHRISTER HARMSUND, Ledamot
jakt@frk.nu
GEIR OVE ANDERSEN, Ledamot
exterior@frk.nu
HANNA DRISCOLL, ledamot
info@frk.nu
ANNICA PÅLSSON, 1 suppleant
supp1@frk.nu
MARTIN SVÄRD, 2 suppleant
supp2@frk.nu

FB-R kontakt: Lena Östhed fbr@frk.nu
Avelsansvarig: Vakant, tf tills vidare ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Kristina Söderberg
Revisor 2: Evi-Liis Orgla-Nyström
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
 Eva Hörnmark

Sofie Helin s.k.
Sören Svärd
Mats Tapani
valberedning@frk.nu

Kommitteer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Uppdateras inom kort...

Hanna Driscoll s.k
Uppdateras inom kort...

Christer Harmsund s.k
Uppdateras inom kort...

Geir Ove Andersen s.k
Uppdateras kort...

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster: 
Hanna Driscoll

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Uppdateras inom kort...

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Uppdateras inom kort...

Uppdateras inom kort...

Christer Harmsund s.k
Uppdateras inom kort...

Lena Östhed s.k.
Uppdateras inom kort...

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu