Nästa HS-möte
2020 mars

Arbetsutskott (AU) består av Monica Olofsson, Helena Svensson och Viktoria Collén

MONICA OLOFSSON, ordförande
0708-77 24 50
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON, ledamot
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
VICTORIA COLLÉN, ledamot
kassor@frk.nu
KARIN FRIBERG, ledamot
0723-161371
avel@frk.nu
 
CHRISTER HARMSUND, adjungerad
jakt@frk.nu
GEIR OVE ANDERSEN, ledamot
exterior@frk.nu
SARA LEPPÄNEN, ledamot
ungdom@frk.nu
 
ANDREAS NORDLING, 1 suppleant
hemsida@frk.nu
ANETTE KJELLQVIST, 2 suppleant
0707-56 00 67
utbildning@frk.nu
JOHAN MARKSTEDT (ledamot)

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Marie Hansson
Revisor 2: Eva Sander
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
 Eva Hörnmark

Camilla Bäck s.k.
Katarina Spolén 
Peder Pedersen
valberedning@frk.nu

Kommitteer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Karin Friberg ordf/s.k -
Avelsansvarig 
Kontaktperson uppfödare och hanhundsägare
0723 - 16 13 71

avel@frk.nu

Gunilla Lefwerth
Viktoria Eriksson - RD-listor
Victoria Ekenberg - Genetik, Lathunden

Adj. Långtidsstudier:
Katarina Morsk
Marita Stigelius
halsostudier@frk.nu 

Adj. Hälsoenkäter:
Marianne Johansson
vattlestugan@hotmail.com
 
Adj. Ögonfrågor:
Lena Hägglund
flatcoat@algonet.se

Monica Olofsson ordf/s.k
Låtta Bergstrand

Andreas Nordling
Camilla Boquist
Carin Carlsdotter Denell

Johan Markstedt ordf/s.k

Geir Ove Andersen s.k.
Lotta Strauss
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Monica Olofsson
Webmaster: 
Andreas Nordling

Facebookansvarig:
Monica Olofsson

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Monica Olofsson
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Monica Olofsson

Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Gudrun Brunnström
Lotta Strauss
Karin Friberg

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Karin Friberg s.k
Maria Köhlström
Andreas Fälth
Brita Rydbäck

Karin Friberg s.k
Helena Sandström
Inger Karlsson
Anette Dyrén

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson
Sune Nilsson

Karin Friberg s.k.
Anette Kjellkvist
Therese Olander
Carin Mortensen Olausson

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu