Nästa HS-möte
2019-12-18

Arbetsutskott (AU) består av Monica Olofsson, Helena Svensson och Viktoria Collén

MONICA OLOFSSON (ordförande)
0708-77 24 50
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON (ledamot)
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
VICTORIA COLLÉN (ledamot)
kassor@frk.nu
KARIN FRIBERG (ledamot)
0723-161371
avel@frk.nu
 
JOHAN MARKSTEDT (ledamot)
jakt@frk.nu
GEIR OVE ANDERSEN (ledamot)
exterior@frk.nu
SARA LEPPÄNEN (ledamot)
ungdom@frk.nu
 
ANDREAS NORDLING (1 suppleant)
hemsida@frk.nu
ANETTE KJELLQVIST (2 suppleant)
0707-56 00 67
utbildning@frk.nu

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Marie Hansson
Revisor 2: Eva Sander
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
 Eva Hörnmark

Camilla Bäck s.k.
Katarina Spolén 
Peder Pedersen
valberedning@frk.nu

Kommitteer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Karin Friberg ordf/s.k -
Avelsansvarig 
Kontaktperson uppfödare och hanhundsägare
0723 - 16 13 71

avel@frk.nu

Gunilla Lefwerth
Viktoria Eriksson - RD-listor
Victoria Ekenberg - Genetik, Lathunden

Adj. Långtidsstudier:
Katarina Morsk
Marita Stigelius
halsostudier@frk.nu 

Adj. Hälsoenkäter:
Marianne Johansson
vattlestugan@hotmail.com
 
Adj. Ögonfrågor:
Lena Hägglund
flatcoat@algonet.se

Informationskommitté
Monica Olofsson ordf/s.k
Låtta Bergstrand

Andreas Nordling
Camilla Boquist
Carin Carlsdotter Denell

Johan Markstedt ordf/s.k

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Monica Olofsson
Webmaster: 
Andreas Nordling

Facebookansvarig:
Monica Olofsson

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Monica Olofsson
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Monica Olofsson

Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Gudrun Brunnström
Lotta Strauss
Karin Friberg

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Karin Friberg s.k
Maria Köhlström
Andreas Fälth
Brita Rydbäck

Karin Friberg s.k
Helena Sandström
Inger Karlsson
Anette Dyrén

Sara Leppänen s.k
Andrea Stenlund
Therese Hansson
Tilde Udin
Esther Morberg

Johan Markstedt s.k
Hans Olofsson
Sune Nilsson

Karin Friberg s.k.
Anette Kjellkvist
Therese Olander
Carin Mortensen Olausson

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu