Nästa HS-möte:
 10 mars
Fullmäktigemöte: 
21 mars

Handlingar till fullmäktigemötet återfinns under protokoll, klicka här

Arbetsutskott (AU) består av Maria Esbjörnsson Lakatos, Helena Svensson och Viktoria Collén

MARIA ESBJÖRNSSON LAKATOS
ordforande@frk.nu

HELENA SVENSSON, ledamot
Skreavägen 50
311 70 Falkenberg

0708-20 41 85
sekreterare@frk.nu
VIKTORIA COLLÉN, ledamot
kassor@frk.nu
KARIN FRIBERG, Ledamot
0723-161371
avel@frk.nu
 
CHRISTER HARMSUND, Ledamot
jakt@frk.nu
GEIR OVE ANDERSEN, Ledamot
exterior@frk.nu
HANNA DRISCOLL, ledamot
info@frk.nu
ANETTE KJELLQVIST, 1 suppleant
0707-56 00 67
utbildning@frk.nu
LENA RÖSIÖ, 2 suppleant
supp2@frk.nu

Revisorer och valberedning

Revisor 1: Marie Hansson
Revisor 2: Kristina Söderberg
revisor@frk.nu
Carina Lundeklev
 Eva Hörnmark

Monica Olofsson s.k.
Katarina Spolén 
Sören Svärd
valberedning@frk.nu

Kommitteer, arbetsgrupper och adjungerade

Avelsråd:
Karin Friberg ordf/s.k -
Avelsansvarig 
Kontaktperson uppfödare och hanhundsägare
0723 - 16 13 71

avel@frk.nu

Gunilla Lefwerth - rådgivande
Viktoria Eriksson - RD-listor
Lena Hägglund - Ögonfrågor
Maria Skogsberg - HD-index
Victoria Ekenberg - Genetik, Lathunden

Adj. Hälsoenkäter:
Marianne Johansson
vattlestugan@hotmail.com

Hanna Driscoll s.k
Låtta Bergstrand
Lena Rösiö
Annica Pålsson

Christer Harmsund s.k
Linda Vågberg
Ingrid Andrén
Hans Olofsson
Andreas Fälth

Geir Ove Andersen s.k
Lotta Strauss
Lena Rösiö

Hemsida frk.nu
Ansvarig utgivare:
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster: 
Hanna Driscoll

Facebookansvarig:
Maria Esbjörnsson Lakatos

Hemsida
flatmasterskapet.se
flatclubshow.se

Ansvarig utgivare 
Maria Esbjörnsson Lakatos
Webmaster:
Årets arrangerande sektion

Ansvarig utgivare
Maria Esbjörnsson Lakatos
Redaktör
Låtta Bergstrand
charmoren.frk@telia.com

Redaktionsråd
Låtta Bergstrand
Gudrun Brunnström
Lotta Strauss
Karin Friberg

Arbetsgrupper och kritikermottagare

Karin Friberg s.k och cancerprojekt
Lena Hägglund - chorioretinopati
Viktoria Eriksson - RD
Marita Stigelius och Katarina Morsk - 2012-projektet
Maria Skogsberg - Dödsfallsrapportering

Karin Friberg s.k
Helena Sandström
Inger Karlsson
Christina Drottsgård

Christer Harmsund s.k
Hans Olofsson
Sune Nilsson

Karin Friberg s.k.
Anette Kjellkvist
Therese Olander
Carin Mortensen Olausson
Lena Östhed

Jaktprovskritiker:
Carola Eriksson
Ramsjövägen 964
827 76 Ramsjö
Tel: 0730 - 35 63 96

Rapporterar in jaktprovskritiker till Rasdata

Utställningskritiker
Geir-Ove Andersen Bielkenstiernavägen 10
146 38 Tullinge
E-post: exterior@frk.nu