Nyheter

WEBINAR TRIMNING
FULLBOKAT!


Flatcoated Retrieverklubben hälsar er välkomna till digital föreläsning om trimning. Vi kommer att visa korta filmer där man visar hur man klipper en del av hunden. Mellan filmerna ges tid till frågor och diskussion. Trimkursen vänder sig främst till er som är nya på trimning, men alla är välkomna.

Mejla din anmälan med namn och medlemsnummer i FRK till exterior@frk.nu

Tid: Tisdagen 20 April klockan 19.00
Plats: Zoom
Kostnad: Gratis
Sista anmälan:18 april
Instruktör: Geir-Ove Andersen

Rapport från FRK:s fullmäktigemöte på distans
söndagen den 21 mars 2021

 

 
Då möjligheten för FRK:s medlemmar att delta vid årets fullmäktige gick förlorad kommer här en rapport från mötet och de beslut som fattades.

Till ny huvudstyrelsen för FRK valdes (i enlighet med valberedningens förslag):
Ordförande Maria Esbjörnsson Lakatos omval 1 år
Vice Ordförande Helena Svensson omval 2 år
Ledamot Hanna Driscoll omval 2 år
Ledamot Geir Ove Andersen omval 2 år
Ledamot Kristina Pettersson fyllnadsval 1 år
 
Suppleant 1 Annica Pålsson nyval 1 år
Suppleant 2 Martin Svärd nyval 1 år

Revisor 1 Kristina Söderberg omval 1 år
Revisor 2 Evi-Liis Orgla-Nyström nyval 1 år
Revisorssuppleant Carina Lundeklev omval 1 år
Revisorssuppleant Eva Hörnmark omval 1 år

Kvarstående mandat till 2022:
Ledamot Christer Harmsund mandat 1 år
Ledamot Viktoria Collén mandat 1 år

Kort rapport om besluten:
 
* Verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans och resultaträkning för 2020 föredrogs utan ändringar eller tillägg från fullmäktige.
* Fullmäktige beslutade att fastställa balans och resultaträkning per den 31 december 2020
* Uppdraget som HS fick av fullmäktige 2020 gällande reviderade stadgar ansågs fullgjort.
* Huvudstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
* Huvudstyrelsens förslag på verksamhetsplan och rambudget för 2021 godkändes av fullmäktige.
* Medlemsavgifterna för 2022 lämnas oförändrade
* Ny valberedning: Sofie Helin, sammankallande på 1 år och Mats Tapani ordinarie ledamot på 2 år
(Kvarstående mandat till 2022 Sören Svärd)
* Fullmäktige beslutade att avslå motionen gällande återbördande av Årets Flat
* SSRK:s motion gällande stambokförda WT diskuterades under övriga frågor och mötet ställdes sig överlag positiva till motionen (inget beslut under denna punkt)

Ett stort tack riktas till mötesordförande Anso Pettersson, moderator Hans Jarlö, avgående förtroendevalda Karin Friberg, Anette Kjellqvist och Lena Rösiö, revisor Marie Hansson, valberedning Monica Olofsson-Englund och Kina Spolén samt alla de som varit aktiva i klubbens kommittéer och arbetsgrupper under året.

Protokollförare för mötet
Helena Svensson
Sekreterare
Flatcoated Retrieverklubben

Foto: Mats Fredriksson Foto: Mats Fredriksson

Digital föreläsning med
Ragnhild Ulin

 

Flatcoated Retrieverklubben hälsar er välkomna till en favorit i repris. Ragnhild berättar utifrån sin långa erfarenhet som uppfödare, ägare och domare av vår härliga ras. Föreläsningen är uppdelat i flera delar, bla exteriör/funktion och uppfödning/avel. 

Plats: Zoom 
Tid: Torsdagen den 22 april -21 kl 19.00
Pris: Gratis 

Sista anmälan 19 april, begränsat antal platser. 

Skicka din anmälan till exterior@frk.nu med namn och medlemsnummer i FRK. 

Har du inte fått svar inom 24 timmar, ta då ny kontakt med Exteriöransvarig Geir Ove Andersen. 

Välkomna med era anmälningar! 

Medlemsavi via E-faktura eller Kivra
 
Från den 23 februari 2021 kan du som medlem i FRK välja att få inbetalningskort/medlemsbevis via E-faktura. Om man inte valt E-faktura men är ansluten till Kivra får man den via Kivra. 

För att läsa om hur du ansluter dig till e-faktura, klicka här. 
 
Har du inte dessa digitala alternativ så skickas medlemsavin som vanligt via post. 

Tips! Ta en skärmdump på ditt medlemsbevis som finns i e-fakturan och ha alltid med dig medlemskortet i mobilen eller skriv ut det, praktiskt och smidigt!

FRK HS har tagit beslut om att ändra faktureringsperiod för alla uppfödarlänkar. Idag sker fakturering löpande under året. SKK har nu, på uppdrag av FRK, ändrat till att fakturera en gång om året med betalning den siste januari.

Vi vill på detta sätt informera alla uppfödare som idag har en länk på frk.nu att FRK bjuder på länken under 2021! Detta för att kunna fakturera uppfödarlänkar i januari 2022.

Er länk kommer således finnas kvar på frk.nu men ni betalar inget för denna under året. Är du uppfödare och inte redan har en länkning till din hemsida eller Facebook-sida från frk.nu, anmäl din länk via formuläret här. 

Är det så att ni redan har hunnit betala in för er länk i år kan ni höra av er till vår kassör: kassor@frk.nu för återbetalning.

Charmören efterlyser aktiva antikviteter


Vi efterlyser till reportageserie i Charmören "Aktiva antikviteter" dvs flattar som fyllt 10 år och fortfarande är aktiva i skog och ring.

charmoren.frk@telia.com 

Samarbetsavtal med uppfödare och frk

Snigelpost har skickats ut till dig som uppfödare av rasen där vi berättar om vårt nya samarbetsavtal. Skicka ett mail till avel@frk.nu om du vill vara med!32 sidor fullpackade med tips och råd för såväl nya som gamla flatteägare.

BOB på Crufts 2019

FRK gratulerar hela teamet kring Inez som vann BOB på Crufts 2019, 
SE U(U)CH NUCH INSPIRATIONS SIMPLY THE BEST  "Inez"
Uppfödare och ägare: Lars Nilsson
Handler: Anette Dyrén

Uppdaterat

2021-04-10 Webinar Trimning
2021-03-15 Digital föreläsning Ragnhild Ulin
2021-03-01 Medlemsavi via E-faktura eller Kivra
2021-03-01 Ändrad faktureringsperiod uppfödarlänkar
2021-03-01 Utmärkelser
2021-01-26 FRKs Ungdomsstipendium 2020
2021-01-25  Vinnare Vandringspriser 2020
2020-05-07 FM2020 inställt och flyttas fram till 2021
2020-03-30  Anmälan till FM2020 senarelagt
2020-03-18: Mängdrabatt på Raskompendiet 2015. Information till medlemmarna.
2020-03-14 Poängkampen allmän information
2020-02-14 Anatomi- och bedömningskurs inställd
2020-03-13:Nytt om FRK:s Fullmäktigemöte
2020-03-10 Valpförmedling, planerade valpar
2020-03-03 Handlingar fullmäktige 2020
2020-02-23 Ungdomsstipendium
2020-02-21 Charmören 1 - 2020
2020-02-18  Club Show 2020