Utveckling av Nordic Championship Flatcoated Retrievers (NCFCR)

Representanter från de fyra nordiska ländernas FCR-klubbar har det senaste året  diskuterat hur mästerskapet skall utvecklas. Dels vill man bibehålla tävlingsmomentet men också på bredare front utveckla det generella intresset för FCR som jakthund.

Det finns nu en överenskommelse om en fyraårig utvärderingsperiod för att utveckla målsättning och genomförandet av Nordic Championship Flatcoated Retriever (NCFCR).

NCFCR kommer att fortsätta vara ett årligt arrangemang som roterar mellan de nordiska länderna med ett lagmästerskap och en individuell tävling.

Målsättning med Nordic Championship for Flatcoated Retrievers

Syftet är att årligen samla nordiskt FCR-folk för att tävla tillsammans och ha kul. Vi skall även influera uppfödare och nya FCR-ägare genom att visa upp rasens goda funktionalitet.
Målsättningen är att öka samverkan mellan nordiska FCR-ägare samt att öka intresset och det faktiska antalet nordiska apporterande FCR.

Golden Retrievers NC har varit inspirationskällan till arbetet då detta arrangemang har samlat en bred bas av människor och hundar. Arrangemanget har kontinuerligt blivit allt populärare där de bästa Golden Retrievers tävlar och visas upp.

Den första förändring blir i Sverige 2018 där lagtävlingen genomförs med regler och upplägg som ett IWT (International Working Test) på dummies med elit- / vinnarklassnivå. Den individuella mästaren kommer sedan att utses på ett B-prov i elitklass.

NCFCR åren 2019 - 2021

Efter varje års NCFCR kommer vi att samla in feedback från deltagare. Representanter från varje lands FCR klubb kommer sedan att vara involverade i den årliga utvärderingen av genomfört arrangemang samt beslut om riktlinjer inför nästa.

Planen är att vi i Norge 2019 testar ytterligare en utvecklingsmöjlighet där vi genomför lagtävlingen (IWT) med mer lag än 2 per land. IWT-uppgifterna är fortfarande på elit eller vinnarklassnivå men det finns inget krav på att hunden skall vara kvalificerad för denna klass.

Vi ser fram emot att utveckla verksamheten ytterligare och hoppas att vi får se en del nya ansikten redan på Svenska NCFCR 2018 i höst.

  • NCFCR 2019 - Norge   
  • NCFCR 2020 - Danmark   
  • NCFCR 2021 - Finland