NORDISKA MÄSTERSKAPET FÖR FLATCOATED RETRIEVERS

Det nordiska mästerskapet för Flatcoated retrievers är ett traditionellt mästerskapsprov som organiseras varje höst enligt ett rullande schema mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mästerskapet pågår under två dagar.
 


Planering pågår i Danmark för ett nordiskt mästerskap 16-17 oktotber 2021 i närheten av Hedeland på Själland.


Det individuella mästerskapet genomförs på lördagen dels som ett officiellt Vinner A-prov för 12 av hundarna och ett officiellt Vinner B för de andra 12 hundarna. Flatcoated Retriever D.R.K har erhållit dispens för deltagande på Vinner A-prov där meriten som krävs för start är rätten att starta på A-prov EKL i respektive hemland. Startande på Vinner A behöver ej heller vara medlem i Dansk Retrieverklubb som är ett normalt krav i denna klass. På söndagen genomförs ett lagmästerskap som WT med två lag med vardera tre hundar från varje nordiskt land, totalt 24 hundar.

Av de sex hundarna i lagen, skall således tre av dessa vara meriterade för att få starta på A-prov EKL. Det innebär att uttagningen för de svenska lagen kommer att ske på meriter tagna till och med den 19 september enligt följande:

  1. Först erbjuds en plats i lagen till de tre bästa hundarna som har rätt att starta på A-prov EKL i Sverige (Godkänd/1:a pris KKL, Godkänt praktiskt jaktprov i Sverige eller Finland, 1:a Åben A i Danmark)
  2. Därefter erbjuds de tre bästa hundarna av de kvarvarande i rankinglistan en plats
  3. Efter detta kommer reserver att utses både till hundar enligt #1 och #2 ovan.
  4. Avslutningsvis sätts lagen samman för lördagens lagtävling med de tre bästa enligt rankinglistan oavsett A-provsmerit eller ej i lag 1 och de tre efterföljande i lag 2.


De som representerar Sverige på NCFCR 2021 i Danmark enligt ovan, erhåller ett resebidrag av Svenska Flatcoated retrieverklubben.

Laguttagingen är klar! Följande lag åker till Danmark och representerar Sverige under NCFCR 2021

UPPDATERAD LAGUPPSTÄLLNING!! För en närmare presentation av det svenska ekipagen, klicka på filen precis här nedanför!

STORT TACK till det svenska lagets sponsorer!

Om Ni hittar något fel i resultatlistan som behöver rättas till, kontakta jakt@frk.nu

ARRANGERANDE LAND NCFCR

  • 2020 - Norge (INSTÄLLT)
  • 2021 - Danmark

Vinnare NCFCR 2018

2018 - Lagkonkurrens: Officiellt WT. Norge vinnande lag:
Bodil Bache med "Twist", Bjarne Holm med "Pete", 
Tone Andersen med "Reitan".

Fotograf © Karen Lisager
Fotograf © Karen Lisager

2018 - Individuell konkurrens: A-prov
Gisela Fuchs, Zebulons Karrakatta 1:a HP
 

Fotograf © Karen Lisager
Fotograf © Karen Lisager