ANNONSERA UNDER VALPFÖRMEDLING

Info om valpförmedling och omplaceringsannonser.

Avelsansvarig:

Marie Carlsson

Telefon: 0155-24 16 42

Mobil: 070-525 83 31

E-post: avel@frk.nu


Samordnande annonsadministratör:

Åse Rönnblom Gustafsson

E-post: valp@frk.nu
 

Detta kan du annonsera om via valpförmedlingen på hemsidan

Planerad valpkull (tiken skall vara parad)
Äldre valpar (valpar från 12 veckor)

Född kull (kullen är född)

Omplacering/sökes


Har du funderingar på att använda en "grön hane", vänd dig till avelsrådet eller direkt till Åse Rönnblom Gustafsson i god tid INNAN planerad parning.

OBS! Använd annonsformuläret vid önskad annonsering.

Alla kullar som vi har på valpförmedlingen finns också på hemsidan. Anmäl gärna din planerade kull till rasklubbens tidskrift Charmören oxå!

VIKTIGT...

 • Ta dig tid att läsa igenom informationen om du tänker använda dig av denna tjänst. Läs HELA sidan...
 • Använd annonsformuläret vid önskad annonsering.
 • Avvakta betalning tills du fått godkännande av annonsmanus!
 • Om din tik går tom eller när dina valparna är sålda, ska annonsen tas bort.
 • Annons på valpförmedlingen gäller specifik kombination som förväntas födas ett specifikt datum. Det är inte en allmän uppfödarannons.
Foto: Camilla Boquist
Foto: Camilla Boquist


KRAV PÅ ANVISADE KULLAR VIA VALPFÖRMEDLINGEN OCH FÖR ANNONSERING PÅ HEMSIDAN:

HÄLSOKRAV

 • Båda föräldrarna skall vara friröntgade (grad A eller B) på höfterna.
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta, och intyget får vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning. Samma gäller vid insemination, max 1 år gammalt intyg vid tappnings tillfället.

  Ögondiagnoser:
  Y-sömskatarakt, Ektopiskt cillium, Distichiasis -

  ​Affekterad hund ska paras med fri individ. 
  Ektropion/Entropion
  Kirurgiskt korrigerad hund ska ej användas i avel. Affekterad hund ska paras med fri individ.
  Bakre polära katarakter -
  Affekterad hund ska ej användas i avel.
  Retinal Dysplasi -

  Vid diagnos ”lindrig” ska hunden paras med fri individ. Vid övriga Retinal Dysplasi-diagnoser bör hunden ej användas i avel.
  Övriga katarakter -
  o
  m katarakten är ärftlig ska hunden ej användas i avel. 
  Vid bedömning av ärftlighet ”kan för närvarande ej bedömas” rekommenderas omlysning innan hunden används i avel.
  Vid ”genetisk betydelse okänd” bör hunden paras med fri individ. 

  Beslut om ovanstående regel gällande ögondiagnoser fattades av Fullmäktigemötet 2014 - läs propositionen här...
 • Avelsrekommendation (nytt 2016-09-23)
  Låta gonioskopiundersöka bägge föräldradjuren. Tills vidare finns ingen avels- eller hänvisningsspärr på hundar med anmärkning, men hund med allvarlig PLD (pektinatligment dysplasi) löper större risk att få valpar med samma defekt. Vår rekommendation är att para drabbad hund med en fri. De hundar som utvecklar glaukom har ofta mycket omfattande PLD.
 • Inavelsgraden skall ej överstiga SKK:s rekommendation på en max inavelsgrad på 6,25 %. Avelsrådet kan hjälpa till att räkna ut inavelsgraden men om man vill vara säkrare på snabbare hantering så kan du själv gå in på SKK-avelsdata och göra en sk. "provparning". Då får man fram inavelsgraden på kombinationen.
 • Varken tik eller hanhund skall användas i avel före 2 års ålder vid parningstillfället. En tik bör inte ha fler än 4 kullar. En hanhund får inte ha fler än 75 valpar i Sverige eller 100 valpar i världen .
 • RD drabbad individ, föräldrar till drabbad individ samt eventuellt redan producerad avkomma ej får användas i avel.
 • Hund med känd ärftlig defekt skall ej användas i avel.

MERITKRAV

Båda föräldrarna skall vid en objektiv bedömning ha befunnits vara rastypiska såväl exteriört som jaktligt och mentalt. 

Utställning: Lägsta krav är ett 1:a pris (hund som erhållit HP i veteranklass uppfyller kraven) i unghunds/jaktklass/öppenklass på officiell utställning före 2011-01-10 alternativt ett "very good" erhållet efter 2011-01-10 i unghundsklass, jaktklass, öppenklass, veteranklass, championklass på officiell utställning.

Jaktprov: 2:a pris i någon klass på officiellt jaktprov.

Dispens kan ges av avelsrådet, för hund med utländska blodslinjer som inte är representerade i Sverige (max 3 kullar för hane och 1 kull för tik) gällande lägre meriter dock ej hälsostatusen.

Kontakta själv avelsrådet innan valpförmedlingen och bifoga dispensutlåtande från avelsrådet.

OBS! Försäkra dig om att kraven uppfylls. Extra viktigt! Kontrollera att ögonlysningen har godkänd kommentar från veterinären (Y-sömskatarakt gk, ej annan katarakt). Vid avvikande kommentar från veterinär, kontakta avelsrådet innan valpförmedlingen. Protokoll från ögonlysningen kan behövas sändas in för kunna se veterinärens bedömning av ev. ärftlighet samt för eventuell konsultation med ögonveterinär. Detta är något som ofta stöter på fördröjningar alt. ej godkänns för annonsering på klubbens hemsida. Var ute i god tid!

KOM IHÅG!
Bjud dina valpköpare på första årets medlemskap i Flatcoated retrieverklubben! Endast 100 kr/ny medlem
Anmäl dina valpköpare här

Övrig info och att tänka på

 • Finns ej hundens meriter registrerat på Rasdata pga, tex meriter som är tagna utomlands alt. utländsk hund, behövs en tydlig papperskopia med hundens reg.nummer alt reg.namn.
 • För uppgifter som ej kommit in på Rasdata, behövs reg.nummer för att söka hundens uppgifter på SKK:s databas alt. tydlig pappers kopia med hundens reg.nummer alt reg.namn.
 • I annonsen skall enbart officiell registrerad fakta finnas med. (ej utmärkelse SKK, SSRK eller FRK o.d.) Nytt beslut gällande annonspolicy togs 2011-02-04.
 • Valpförmedlingen SPARAR INTE papper på hundar, sparar endast ev. ögonlysningar som begärts in.
 • Valpförmedlings avgiften betalas i förväg vid annonsering efter godkännande av manus, gällande underlag meriter och hälsa. Ej komplett underlag och erlagd betalning annonseras ej.

Avgifter

Valpannons på hemsidan inkl 1 bild och länk till hemsida/e-post - 250 kr.
Annonsen finns kvar MAX tills valparna fyllt 12 veckor. Annonsen kan förlängas om valparna inte är sålda vid 12 veckor för 150 kr. Annonsen hamnar då under fliken Äldre valpar. Annonsen ska tas bort så fort sista valpen är såld, meddelande om det skickas till annonsadministratör på e-post valp@frk.nu.

Observera att tiken skall vara parad för att annonsering ska kunna äga rum. Om tiken går tom ska det anmälas så annonsen kan tas bort. Man kan vänta med att annonsera tills man konstaterat att tiken är dräktig om man inte vill betala "i onödan".
 

Omplaceringsannons
Hur fungerar det?
Information om hunden finns i en annons på FRK:s hemsida.
Annonsören tar själv ansvar för att finna lämpligt hem åt sin hund.
Ansvarig samordnande valpförmedlare bekräftar annonsen via e-post eller brev.
Flatklubbens medlemmar kan anlita denna tjänst.


Vad skriver man? Vad vill folk veta?
Det är annonsören som avgör vad annonsen ska innehålla.
Tänk på att vara kortfattad , inga långa "noveller".
Sidansvarig har friheten att redigera "onödig text".Ex på text: hundens registreringsnamn, föräldradjur, ålder, kön, ev HD röntgen status, lite kortfattad beskrivning av hunden, tränad/kurs eller tävlingar, ev omplacerings orsak, önskemål ang nya hemmet, samt vem man ska kontakta, div telefonnummer, e-post (bild ingår om man önskar).


Omplaceringsannons inkl bild och länk till hemsida/e-post i 3 månader - 150 kr .


Om ni skickar med foto

En redigerad bild ingår max 50 KB, kontakta Valpförmedlingen innan.

En del sänder egna "bildkollage" med bägge eller flera bilder på hundarna.
Skicka inte bifogade filer och bilder pga virusrisk och spam. Kontakta förmedlingen först.


Betalning

Gällande all annonsering, avgiften betalas i förväg vid annonsering på FRK:s hemsida när manus är godkänt av annonsadministratör.

Annonsbetalning görs till FRK:s pg-nummer 35 89 44-7.

Ange tydligt på inbetalningskortet vid född/planerad kull:
Uppfödarens namn

Tikens namn

Vad betalningen avser

Ange tydligt på inbetalningskortet vid omplacering:
Annonsörens namn

Vilken hund det gäller

Ditt medlemsnummer


Förmedlingen sköts helt ideellt.
Annonsen publiceras efter godkänt manus och betalning ca 1-2 veckor beroende på arbetsbelastning.