FLATTLÄGRET - ETT ÅRLIGT KLUBBLÄGER MED JAKTLIG INRIKTNING 
som från och med 2018 arrangeras av FRKs sektioner.

Syftet med lägret är att öka kunskapen om flatcoated retrieverns rasspecifika egenskaper, hur rasen kan utbildas samt hur den kan prövas på jaktprov samt användas i praktisk jakt. Målet med lägret är att fler medlemmar, även de med väldigt begränsade förkunskaper, ska få verktygen för att kunna utbilda och starta sin flat på jaktprov eller använda sin flat i praktisk jakt. Målet är även att skapa en större klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och geografiska avstånd mellan medlemmarna.

FLATTLÄGRET 2019 - Barnens Ö (Assö) på Väddö Roslagens i Stockholms skärgård

Välkomna till årets Flattläger 1-5 maj på Barnens Ö (Assö) på Väddö Roslagen i Stockholms norra skärgård
För detaljerad information se FRK-Östras hemsida.

Oavsett kunskapsnivå vill vi under dessa dagar att ni ska få verktygen för att kunna utbilda och starta era flattar på jaktprov. Vi vill också skapa en större klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och geografiska avstånd mellan oss medlemmar.

  • Onsdagen den 1 maj från kl 15,00 kan man anlända. Dagen är vikt för resa och incheckning i stugorna.Fram emot kvällen samlas vi runt en kvällsfika med macka, för en presentation av lägrets upplägg och våra instruktörer.
  • Torsdag, fredag och lördag är heldagar med träning, studier av andra ekipage, aktiviteter samt föreläsningar. 
  • Söndag har vi kursaktivitet fram till lunch.

Vi kommer att skjuta med apportkastare och startpistol i området under lägret. Vilt kommer att förekomma mer eller mindre i kurserna. Arbete i, och omkring vatten, beroende på väder

Foto: Sven-Erik Eklund
Foto: Sven-Erik Eklund
Foto: Sven-Erik Eklund