FLATTLÄGRET - ETT ÅRLIGT KLUBBLÄGER MED JAKTLIG INRIKTNING 
som från och med 2018 arrangeras av klubbens sektioner.

Syftet med lägret är att öka kunskapen om flatcoated retrieverns rasspecifika egenskaper, hur rasen kan utbildas samt hur den kan prövas på jaktprov samt användas i praktisk jakt.

Målet med lägret är att fler medlemmar, även de med väldigt begränsade förkunskaper, ska få verktygen för att kunna utbilda och starta sin flat på jaktprov eller använda sin flat i praktisk jakt. Målet är även att skapa en större klubbgemenskap som överbryggar kunskapsmässiga och geografiska avstånd mellan medlemmarna.

FLATTLÄGRET 2021 inställt pga covid-19. 

Foto: Sven-Erik Eklund
Foto: Sven-Erik Eklund
Foto: Sven-Erik Eklund