Resultaten från över 200 BHP-beskrivningar visar att;

"FCR är en trygg, social och lekfull hund utan aggressioner. Rasen uppfattas som mycket energisk, den är därtill mycket nyfiken och reagerar snabbt på retningar. Det är värdefulla egenskaper för en arbetande ras."

Läs analysen i sin helhet på SKK
 

BESKRIVNINGAR AV HUNDARS EGENSKAPER OCH MENTALITET

Funktionsbeskrivning - retriever, FB-R

Hur gärna vill din flat apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt? Genom att delta på ett FB-R får du reda på allt det, och mer därtill!

FB-R är en officiell verksamhet inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, som blivit verklighet efter önskemål från retrieverrasklubbarna.

Beskrivningen innehåller 11 moment och syftar till att kartlägga retrieverns ursprungliga jaktliga egenskaper - arbetsegenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

SSRKs hemsida finns mer information om FB-R

Andra beskrivningar
Inom SKK och SBK finns även andra typer av beskrivningar av hundars egenskaper. Vid dessa beskrivningar tittar man på hundars beteenden och personlighet utifrån ett mer allmänt perspektiv.

Mentalitet – ordlista

En ordlista från Svenska Kennelklubben (SKK) som förklarar några av de begrepp och förkortningar som används då vi talar om hundars beteende och mentalitet vid mentalbeskrivningar och i andra sammanhang.