RAS 2020-2024!
RAS 2020-2024 godkändes av SKKs avelskommitté i september-20.
Klicka på bilden nedan för att läsa hela RAS .

Revideringsarbetet har haft några ledord - "Lättlästhet och mätbara mål".
Varje år vid fullmäktige i mars, presenteras hur vi ligger till mot dom uppsatta målen i RAS, detta presenteras även senare för alla medlemmar, på hemsidan i fullmäktigehandlingarna samt på avelsrådets egna sida här på frk.nu.

På Svenska Kennelklubbens fullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben (SSRK).

För att underlätta uppfödarnas arbete så har vi dragit ut de olika avelsmålen och strategierna i ett eget dokument nedan.
Ett "RAS-Light" om man så vill.


Detta dokument skall vara "levande" och ses som ett stöd för avel och avelsplanering.