Här hittar du information om uppfödning och avel.

  • Som uppfödare och ägare till en hanhund som går i avel är det viktigt att känna till rasens RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER kallat "RAS". Här hittar du det dokument som är aktuellt och de mål och strategier som är uppsatta. 
  • Du hittar på denna sida knappar för allt som kan vara intressant att veta för dig som uppfödare. (Saknar du något? Hör av dig till avel@frk.nu) 
  • Massor med info om avel och uppfödning, regler mm hittar du på www.skk.se (Svenska Kennelklubben)

Man är som uppfödare och enskild medlem skyldig att följa SKK:s grundregler.
Det finns som uppfödare också en mängd lagar och regler att följa och mycket information finns i häftet "Avel" som återfinns på SKKs hemsida.
Där finns också SKKs avelspolicy som man ska vara väl förtrogen med, precis som rasens standard, registrerings-bestämmelser mm.  
Provregler för retrieverjaktprov (finns hos SSRK).

Mer information om detta finner du i kennelklubbens Häfte "Avel" som finns att ladda ned från SKK:s hemsida.

Till höger finns länkar där man kan hitta officiellt registrerade resultat från tävlingar och prov samt hälsotester mm. På SKKs avelsdata kan du bl.a också göra virtuella provparningar, se förväntat HD-index mm