Armbågsledsdysplasi - AD

Med armbågsledsartros (AD) menas en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden. Denna förslitning ses oftast inte på röntgenbilden men ger upphov till benpålagringar vilka kan urskiljas relativt tydligt.

 

Armbågsledsdysplasi hos Flatcoated Retriever förekommer i mycket liten frekvens. Många låter röntga armbågarna samtidigt som höftledsröntgen görs.

 

Några samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymptom finns inte, men unga hundar, med kraftiga eller måttliga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framför allt efter hård motion.

Pålagringarna tilltar och förändrar leden så länge den onormala förslitningen pågår och besvären kan därmed öka med åren.

Avläsningar på röntgenbilder på armbågsleder går framför allt ut på att utvärdera om det föreligger benpålagringar i lederna och i så fall ange hur mycket.

 

Graderingen av AD

UA - Inga påvisbara förändringar

Lbp - Lindriga benpålagringar

Mbp - Måttliga benpålagringar

Kbp - Kraftiga benpålagringar