Stort tack till alla som tog sig tid att svara på vår enkät!
Avelsrådet kommer nu bl.a med era svars hjälp, försöka arbeta med nya idéer om hur vi kan öka svarsfrekvensen på vår hälsoenkät och komma med information om vad svaren ska användas till.
 

Om du som uppfödare har en kull född 2010 eller 2012 och inte fått något utskick via mail om uppfödarenkäten är vi oerhört tacksamma om du mailar vattlestugan@hotmail.com (Marianne Johansson) så vi kan göra ett nytt utskick till dig.

Klubben skickar årligen ut en uppfödarenkät till uppfödare vars valpkull blivit 2 år. För att få en bättre bild av  hälsan inom vår ras, skickas den nu även ut vid 4 och 6 års ålder