AVELSRÅDET INFORMERAR

Hälsoenkät
Har du som uppfödare inte fått hälsoenkäten för uppfödda kullar som blivit 2 år - kontakta avelsansvarig på e-post: avel@frk.nu.

Genetisk variation och ökad avelsbas

Läs mer här...

Lathund för hur man hittar t ex alla RD fall hos SKK avelsdata.

Söker du data om t ex senaste RD fallen, hd statistik osv så finns allt detta uppdaterat hos SKK Avelsdata.

Informationen hittar du enkelt genom att följa stegen nedan:

Klicka på länken till SKKs Avelsdata här ovan. Här måste du registrera dig för att komma in på sidan. Det gör du med signatur och lösenord. Nu är du inne på sidan, klicka på raser i den gröna menyn till vänster och välj vår ras.

Klicka sedan på listor (står sist) på menyn till vänster. Där kan du välja mellan vilka år och datum du vill se. Välj under typ vad du vill se och tryck visa. Läs och begrunda.

Vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2, Avelsetik. Läs mer här.

BIDRA MED BLODPROV
 

Vill du som enskild hundägare bidra till mycket viktig forskning kring Flatcoated retrieverns sjukdomar?

Flatcoated retrieverklubben har förmånen att vara med i ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala Universitet (UU).

  • Om du har en frisk hund som är över 9 år
  • Om du har en hund med frisk ögonbotten som är över sex år

eller olyckligtvis

  • Om du har en hund som drabbats av PRA
  • Om du har en hund som drabbats av cancer
  • Om du har en hund som drabbats av RD

I så fall kan du bidra till forskningen genom att låta din hund få lämna ett blodprov.

Passa på när du ändå är hos din veterinär i ett ärende, SLU/UU står för veterinärens kostnader i samband med provtagningen. Insamling pågår nämligen på alla fronter för att studera genetiken bakom specifika sjukdomar bla alla typer av tumörer/cancer, PRA-liknande sjukdomar samt misstänkt RD (Renal Dysplasi).

För att få en mer komplett bild till forskningen är det viktigt att, när det är dags, också orka meddela om eventuellt dödsfall som skett efter inlämnat prov.

Till veterinären behöver du ta med två blanketter medgivaravtal samt information till provtagande veterinär.

Gå in här och under fliken "vår forskning" hittar du "flatcoated retrieverprojektet".

Där kan du ladda ner dessa två blanketter och där finns också ytterligare information om det pågående projektet!

Där finns också en enklare hälsoenkät som ska fyllas i.

Stort TACK för din medverkan - den kan få stor betydelse för rasen i framtiden!

ÖGONSJUKDOMAR/ÖGONLYSNINGSPROTOKOLL

Ta chansen att lära er mer om det nya ögonlysningsprotokollet. Gå in här och läs om de olika ögonsjukdomarna. På denna sida finns även en vidarelänk till Svenska sällskapet för veterinärer, oftamologi – SSVO där ytterligare matnyttig information finns att hämta.

FORSKNING - TUMÖRPROJEKTFlatcoated Retriever klubben startar nu ett samarbete med forskare vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Läs mer här. En del länkar i informationen fungerar inte. Dessa länkar finns istället här på SLU:s hemsida.