På denna sida kan du välja att läsa om "uppfödning och avel" eller "information om hälsa"
Du hittar också kontaktuppgifter och info om avelsrådet.
Vill du lämna information till dödsfallsregistrering, cancerprojekt eller hälsoenkäter, hitta blanketter för att lämna blod till forskningsprojekt eller behöver remiss till RD-misstänkt hittar du snabblänkar här nedan.