A-provsträning i Uppsala

Den 22 och 23 september arrangerar FRK träningsdagar för 10 ekipage med sikte på introduktion till Mock-Trial och A-prov.